Thủ tục Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

Đăng ngày 18 - 08 - 2017
100%

 

Thủ tục Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có ý kiến chấp thuận thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Báo cáo bằng văn bản

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

- Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh được Ban Quản lý các KCN tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ý kiến chấp thuận thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tin mới nhất

Thủ tục Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (18/08/2017 2:36 CH)

Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của...(18/08/2017 2:28 CH)

Thủ tục chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN và tự xử lý nước thải...(18/08/2017 2:16 CH)

°
330 người đang online