Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết năm 2017.

Đăng ngày 04 - 01 - 2018
100%

Tính đến hết năm 2017, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 349 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 194 dự án có vốn đầu tư nước ngoài có tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.272 triệu đô la Mỹ và 155 dự án có vốn đầu tư trong nước có tổng vốn đầu tư đăng ký là 20.364 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án đầu tư là 682 ha, trong đó của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 376 ha và của các dự án có vốn đầu tư trong nước là 306 ha.

 

Các dự án đầu tư tập trung tại các khu công nghiệp: Phố Nối A, Thăng Long II, Dệt May Phố Nối và Minh Đức. Phố Nối A là khu công nghiệp có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 187 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 849,5 triệu đô là Mỹ và 16.681 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp thuê sử dụng là 344 ha; tiếp đến là khu công nghiệp Thăng Long II với 89 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.209 triệu đô là Mỹ và 0,3 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp thuê sử dụng thuê lại là 227 ha.

Đến nay, tại các khu công nghiệp tỉnh có 293 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 83,9% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực), trong đó: khu công nghiệp Phố Nối A là 164 dự án, khu công nghiệp Thăng Long II là 76 dự án, khu công nghiệp Minh Đức là 28 dự án và khu công nghiệp Dệt May Phố Nối là 25 dự án. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hiện nay khoảng trên 47.000 người.

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết năm 2017)

Số TT

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng Số dự án còn hiệu lực

Diện chích đất thuê (ha)

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

Phố Nối A

108

16.681,1

91

79

849,5

73

187

344

2

Thăng long II

1

0,3

1

88

2.208,7

75

89

227

3

Dệt May Phố Nối

21

2.430,2

10

21

204,1

15

42

73

4

Minh Đức

25

1.252,8

22

6

9,5

6

31

37

Tổng cộng

155

20.364,5

124

194

3.271,8

169

349

682

 

Tin mới nhất

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết năm 2019. (13/02/2020 4:02 CH)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(13/02/2020 3:55 CH)

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết quí II năm 2019. (09/07/2019 9:06 SA)

°
744 người đang online