Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018.

Đăng ngày 03 - 10 - 2018
100%

Trong năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm chú trọng, Chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã nỗ lực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, đảm bảo đầy đủ mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư.

 

Qua đó, kết quả thu hút đầu tư vào trong các KCN đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhất là các dự án có vốn đầu tư trong nước. Trong quý III năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án đầu tư vào trong các KCN, trong đó 03 dự án đầu tư vốn nước ngoài và 07 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là là 64 triệu USD trên 960 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 12 lượt dự án, trong đó 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 02 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng là 13,7 triệu USD và 16 tỷ đổng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được  33 dự án đầu tư bằng 87% về số dự án so với cùng kỳ năm 2017 và bằng 94% so với kế hoạch năm 2018, trong đó 15 dự án đầu tư nước ngoài và 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 111 triệu USD và 1.570 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử; sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt may và các sản phẩm phụ trợ ngành ô tô xe máy và dệt may. Trong đó một số dự án vốn đầu tư lớn như: Dự án nhà máy sản xuất khuôn đúc, sản phẩm đúc của Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam và dự án nhà máy công nghiệp hỗ trợ Ecotech Hưng Yên của Công ty cổ phần Ecotech Hưng Yên; Dự án Regina Miracle Internationnal Hưng Yên của Regina Miracle Internationnal (Viet Nam) Limited

Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 30 lượt dự án đầu tư, trong đó 23 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 07 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng số vốn tăng thêm là 197 triệu USD và 2.194 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và điều chỉnh tăng là 308 triệu USD, tăng 75% so với cùng ký năm 2017 và tăng gần 3% so với kế hoạch cả năm; tổng vồn đầu tư trong nước cấp mới và điều chỉnh tăng là 3.764 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng ký năm 2017 và vượt 88% so với kế hoạch năm 2018. Cũng trong 9 tháng đầu năm, một số dự án đầu tư tại các KCN đã thực hiện cơ cấu lại hoạt động đầu tư sản xuất, trong đó có 05 dự án điều chỉnh giảm vốn đầu tư; 03 dự án chấm dứt hoạt động trước thời hạn; Tổng vốn đầu tư đăng ký giảm 3,5 triệu USD và 395 tỷ đồng. Tính đến nay, trong các KCN trên địa bàn tỉnh có 384 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 210 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 174 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,6 tỷ USD và trên 23.600 tỷ đồng.

Trong các tháng cuối năm 2018, Ban Quản lý KCN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Tập trung đôn đốc hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh công tác đến bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, đảm bảo mặt bằng sãn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư trong các năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo việc triển khai thực dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi, hiệu quả.  Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng các KCN, các tổ chức xúc tiến đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hút đầu tư vào các KCN, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư, đảm bảo theo mục tiêu và kế hoạch từ đầu năm./.

Tin mới nhất

Khánh thành Nhà máy NFK Việt Nam tại Khu công nghiệp Thăng Long II(18/12/2019 3:39 CH)

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp Thăng Long...(28/10/2019 10:52 SA)

Khánh thành Nhà máy sản xuất bao bì Tri-wall Vina trong KCN Yên Mỹ II.(22/10/2019 1:10 CH)

°
1082 người đang online