Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường KCN lần 2 năm 2018, chuyên đề "Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh".

Đăng ngày 20 - 11 - 2018
100%

Tiếp nối thành công của Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường lần 1 năm 2018 với chuyên đề "Quy định về bảo vệ môi trường đối với các dự án hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh" được tổ chức vào đợt tháng 6 năm 2018, ngày 14/11/2018, Ban Quản lý các KCN đã tiếp tục tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường lần 2 năm 2018 với chuyên đề "Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh".

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Lâm Đức Thuấn - Phó trưởng Ban Quản lý các KCN. Tham dự Hội nghị còn có Ông Phạm Huy Đông - Phó Viện trưởng Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam; Ông Ngô Xuân Hiếu - Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Trung tâm kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Chi nhánh Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam và hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phụ trách công tác môi trường của các Chủ đầu tư hạ tầng và các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Ông Lâm Đức Thuấn - Phó Trưởng Ban Quản lý KCN 

phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật bảo vệ môi trường 2014; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Luật hóa chất 2007; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất...Đặc biệt các chuyên gia đã đi sâu vào hướng dẫn các doanh nghiệp các quy định cụ thể về việc xây dựng, lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động, trong đó chú trọng đến việc phân tích, đánh giá, dự báo nguy cơ, tình huống có thể xảy ra sự cố môi trường, sự cố hóa chất; đề xuất phương án hoạt động, bố trí và xây dựng các hệ thống cho công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, sự cố hóa chất.

Chuyên gia của viện hóa học công nghiệp Việt Nam thuyết trình

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị 

Hội nghị đã dành thời gian để trao đổi, giải đáp các thắc mắc của các Doanh nghiệp liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động về trình tự, lập, phê duyệt, các yêu cầu về việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố hóa chất... như của Công ty Cổ phần thực phẩm Nipponham, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II, Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng Yên, Công ty Cổ phần Uniben, Công ty TNHH Toto Việt Nam...Trên cơ sở đó, Ban tổ chức và các chuyên gia đã giải đáp và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc từ phía các Doanh nghiệp.

 Thông qua Hội nghị lần này, các Doanh nghiệp đã nắm bắt được các quy định của pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động. Qua đó bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho các Doanh nghiệp để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và sự cố hóa chất trong quá trình hoạt động, nhằm ngăn ngừa, hạn chế các sự cố môi trường, sự cố hóa chất và các hành vi vi phạm vì mục tiêu phát triển bền vững.

 

 

Tin mới nhất

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và cải cách hành chính trong các...(21/06/2022 2:52 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong...(15/07/2020 11:52 SA)

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh,...(04/11/2019 3:59 CH)

°
1223 người đang online