Quy định các thông số quan trắc nước thải liên tục, tự động của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 01 - 02 - 2018
100%

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND về các thông số quan trắc nước thải liên tục, tự động của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

- Có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên, hoàn thành đầu tư lắp đặt, vận hành xong trước 31/03/2018.

- Có lưu lượng nước thải từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm, hoàn thành đầu tư lắp đặt, vận hành xong trước 31/03/2018.

- Có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm, hoàn thành đầu tư lắp đặt, vận hành xong trước 31/8/2018.

- Có lưu lượng nước thải từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm, hoàn thành đầu tư lắp đặt, vận hành xong trước 31/12/2018.

Trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hiện nay có 07 cơ sở phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động; hoàn thành đầu tư lắp đặt, vận hành xong trước 31/03/2018 cụ thể:

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Lưu lượng

xả thải theo Giấy phép (m3/ngđ)

Thông số quan trắc tự động bắt buộc

Thông số đặc trưng bổ sung

1

Trung tâm xử lý nước thải khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

10.000

Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS

Màu, tổng N, tổng P

2

Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II

Khu công nghiệp Thăng Long II

6.000

Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS

Tổng N, tổng P

3

Công ty Quản lý khai thác Khu công nghiệp Phố Nối A

Khu công nghiệp Phố Nối A

6.000

Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS

Tổng N, tổng P, dầu mỡ khoáng

4

Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II

Khu công nghiệp Thăng Long II

17.400

Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS

 

5

Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)

Khu công nghiệp Phố Nối A

6.500

Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS

Màu

6

Công ty TNHH Kyocera Việt Nam

Khu công nghiệp Thăng Long II

820

Lưu lượng nước thải  đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS

 

7

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội

Khu công nghiệp Phố Nối A

750

Lưu lượng nước thải  đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS

 

 

Tin mới nhất

Chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh...(07/01/2020 8:14 SA)

Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dung trong quản lý hoạt động đầu tư...(30/12/2019 3:09 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ- CP về mức lương tối thiểu vùng.(19/11/2019 2:37 CH)

°
818 người đang online