Một số quy định mới tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đăng ngày 06 - 02 - 2018
100%

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ.

 

Nội dung Nghị định quy định nhiều điểm mới theo hướng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, cụ thể:

Đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh đã có sự thay đổi. Theo đó chỉ yêu cầu cấp Giấy phép kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện các hoạt động sau:

- Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;

- Cung cấp dịch vụ logistics, trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

- Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo; Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

- Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

- Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài các hoạt động trên, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp mà không phải cấp Giấy phép kinh doanh.

Cùng với đó, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được giao cho Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính thực hiện. Về thời hạn của Giấy phép kinh doanh là 05 năm đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, các trường hợp còn lại không quy định thời hạn của Giấy phép kinh doanh. Thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ; trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì thời hạn tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Tin mới nhất

Một số điểm mới và điểm thay đổi, bổ sung tại Bộ luật Lao động năm 2019.(25/11/2020 1:54 CH)

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng...(09/09/2020 7:30 SA)

Hội nghị tập huấn Vệ sinh An toàn lao động và những điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019.(05/06/2020 2:08 CH)

°
332 người đang online