Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Đăng ngày 20 - 03 - 2018
100%

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Thực hiện Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc cử đoàn cán bộ tỉnh đi công tác nước ngoài, ông Phạm Thái Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham gia đoàn cán bộ tỉnh xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác đối ngoại tại Hàn Quốc từ ngày 20/3/2018 đến ngày 26/3/2018

 

Tin mới nhất

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản số 83/CV-BQL ngày 03/02/2020 về...(03/02/2020 4:51 CH)

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp...(19/09/2019 8:44 SA)

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

°
1170 người đang online