Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Triển khai các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018

Đăng ngày 14 - 05 - 2018

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa rạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ đề của Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018 là "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 1203/UBND-KT2 ngày 09/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018. Ngày 11/5/2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã có Văn bản số 361/BQL-TN&MT đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) triển khai thực hiện các hoạt động sau:  

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến đến các Doanh nghiệp và người lao động trong các KCN các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi tường; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, cấp bách bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/4/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UNND tỉnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường tình và các quy định hiện hành khác... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà chung tay giải quyết chất thải nhựa và nilon.

- Tổ chức thực hiện và phát động đến các Doanh nghiệp trong KCN thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu, poster tại các tuyến đường, nơi công cộng trong KCN, trụ sở làm việc của các Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 nhằm khuyến khích Doanh nghiệp, người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường

- Phát động đến các Doanh nghiệp trong KCN chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; phối hợp cùng ra quân làm sạch môi trường, tổ chức phát quang bụi rậm; vớt rác thải khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống kênh mương, cống thoát nước trong KCN và hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải của doanh nghiệp; thu gom, phân loại, lưu trữ và vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định; trồng, chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường…

- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động xả khí thải, nước thải, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại (chú trọng kiểm soát chất thải nhựa và nilon), của các Doanh nghiệp trong KCN theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường KCN. Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, đúng theo đúng thiết kế, đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật và phải được thể hiện trong nhật ký vận hành, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Kịp thời phát hiện những trường hợp có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đề nghị thông báo ngay đến Ban Quản lý các KCN tỉnh và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Tin mới nhất

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho hàng hóa sản xuất...(25/09/2020 1:41 CH)

Quán triệt, tuyên truyền triển khai Công điện khẩn số 2137/CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch...(20/08/2020 9:52 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào tỉnh(17/08/2020 10:23 SA)

Tin liên quan

°
227 người đang online