Một số thông tin liên quan đến Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đăng ngày 20 - 07 - 2018
100%

Tại kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã thảo luận về Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đây là dự thảo Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đã được Đảng và Quốc hội thông qua; cụ thể hóa, bổ sung một số các quy định còn thiếu của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đồng thời xây dựng một mô hình phát triển mới với cơ chế, chính sách có tính đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư và đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế.

 

Tại kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã thảo luận về Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đây là dự thảo Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đã được Đảng và Quốc hội thông qua; cụ thể hóa, bổ sung một số các quy định còn thiếu của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đồng thời xây dựng một mô hình phát triển mới với cơ chế, chính sách có tính đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư và đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế.

Từ năm 2013, Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ sau kỳ họp lần thứ 4, nhiều cuộc làm việc xin ý kiến, tọa đàm, hội thảo, hội nghị phản biện xã hội được tổ chức giữa cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo với các Bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh có liên quan để thảo luận về các vấn đề của dự thảo Luật. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, Bộ Chính trị đã 3 lần nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo; UBTVQH đã 2 lần cho ý kiến; Thủ tướng Chính phủ đã 4 lần có ý kiến góp ý bằng văn bản. Tiếp thu các ý kiến phản biện, Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp sau để tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm xây dựng thành công 3 đặc khu: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Đồng thời, Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.

Tại các lần chỉnh lý mới nhất, dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung tập trung vào mục tiêu tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh quốc gia và đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Dự thảo Luật quy định rõ quy hoạch mỗi đặc khu phải có phương án phân bố không gian cho hoạt động quốc phòng, an ninh. Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng các đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong các đặc khu. Sau khi Luật được ban hành, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt các Đề án này để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành Luật nhằm đảm bảo vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Hơn nữa, chính sách của Nhà nước nhấn mạnh việc xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt theo hướng xanh - tri thức - bền vững, phát triển công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng phương thức quản lý khoa học tiên tiến, hình thành môi trường sống văn minh, hiện đại; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tại đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt. Tuy dự thảo Luật cho phép nhà đầu tư lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài tại Toà án nước ngoài, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh việc áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế và việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không được gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật và không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam và đặc biệt là chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật chủ trương xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, cạnh tranh thuận lợi thông qua thu hẹp các ngành, nghề cần thiết phù hợp về đầu tư kinh doanh có điều kiện gắn với yêu cầu thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của nhà đầu tư. Chính sách đất đai được tạo thuận lợi cho nhà đầu tư dễ tiếp cận; tuy nhiên quy định về người nước ngoài sở hữu về nhà ở được quy định chặt chẽ hơn quy định hiện hành. Chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, tiền thuê đất có nhiều thay đổi theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, trong đó ưu đãi cao nhất áp dụng đối với dự án đầu tư công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục, dự án thuộc các ngành, nghề ưu tiên phát triển mũi nhọn của từng đặc khu và dự án đầu tư của nhà đầu tư chiến lược; không miễn tiền thuế đối với các dự án đầu tư còn lại.

Trong quá trình xây dựng Luật, cơ quan soạn thảo đã nhiều lần làm việc với tư vấn quốc tế đánh giá hiệu quả phát triển đặc khu và cho thấy việc thành lập các đặc khu tác động tích cực trên nhiều mặt, như: Tăng trưởng kinh tế cao hơn, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người, tạo nhiều công ăn việc làm bảo đảm an sinh xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài với công nghệ cao, nhất là từ các nước phát triển để nhằm đan xen lợi ích, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, góp phần phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin mới nhất

Một số điểm mới và điểm thay đổi, bổ sung tại Bộ luật Lao động năm 2019.(25/11/2020 1:54 CH)

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng...(09/09/2020 7:30 SA)

Hội nghị tập huấn Vệ sinh An toàn lao động và những điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019.(05/06/2020 2:08 CH)

°
48 người đang online