Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày 30 - 07 - 2018
100%

 

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành (BH)/
Ngày có hiệu lực (HL)

Trích yếu nội dung

Ghi chú

A

LUẬT

1

15/2012/QH13

HL:  01/7/2013

Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

B

PHÁP LỆNH

2

09/2014/UBTVQH13

HL: 20/01/2014

Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

 

C

NGHỊ ĐỊNH

1

64/2013/NĐ-CP

BH: 27/6/2013
HL: 15/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

 

2

79/2013/NĐ-CP

BH: 19/7/2013
HL: 05/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

 

3

80/2013/NĐ-CP

BH: 19/7/2013

HL: 15/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

 

4

81/2013/NĐ-CP

BH: 19/7/2013
HL: 19/7/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

 

5

93/2013/NĐ-CP

BH: 20/8/2013

HL: 15/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

 

6

95/2013/NĐ-CP

BH: 22/8/2013

HL: 10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

7

97/2013/NĐ-CP

BH: 27/8/2013

HL: 10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

 

8

98/2013/NĐ-CP

BH: 28/8/2013
HL: 15/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

 

9

99/2013/NĐ-CP

BH: 29/8/2013 HL: 15/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

 

10

103/2013/NĐ-CP

BH: 12/9/2013
HL: 01/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

 

11

105/2013/NĐ-CP

BH: 16/9/2013
HL: 01/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

 

12

107/2013/NĐ-CP

BH: 20/9/2013
HL: 15/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

 

13

108/2013/NĐ-CP

BH: 23/9/2013

HL: 15/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 

14

109/2013/NĐ-CP

BH: 24/9/2013
HL: 09/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

 

15

110/2013/NĐ-CP

BH: 24/9/2013
HL: 11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

16

112/2013/NĐ-CP

BH: 02/10/2013

HL: 17/11/2013

Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

 

17

115/2013/NĐ-CP

BH: 03/10/2013
HL: 18/11/2013

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

 

18

119/2013/NĐ-CP

BH: 09/10/2013
HL: 25/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi.

 

19

120/2013/NĐ-CP

BH: 09/10/2013
HL: 22/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

 

20

127/2013/NĐ-CP

BH: 15/10/2013
HL: 15/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 

21

129/2013/NĐ-CP

BH: 16/10/2013
HL: 15/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

 

22

131/2013/NĐ-CP

BH: 16/10/2013
HL: 15/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

23

134/2013/NĐ-CP

BH: 17/10/2013

HL: 01/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

24

138/2013/NĐ-CP

BH: 22/10/2013
HL: 10/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 

25

142/2013/NĐ-CP

BH: 24/10/2013
HL: 15/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

 

26

144/2013/NĐ-CP

BH: 29/10/2013
HL: 15/12/2013

Quy định về xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 

27

147/2013/NĐ-CP

BH: 30/10/2013
HL: 15/12/2012

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

28

158/2013/NĐ-CP

BH: 12/11/2013
HL: 01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

 

29

159/2013/NĐ-CP

BH: 12/11/2013
HL: 01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

 

30

162/2013/NĐ-CP

BH: 12/11/2013
HL: 01/01/2014

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

31

163/2013/NĐ-CP

BH: 12/11/2013
HL: 31/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

 

 

32

165/2013/NĐ-CP

BH: 12/11/2013
HL: 28/12/2013

Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

 

 

33

166/2013/NĐ-CP

BH: 12/11/2013

HL: 28/12/2013

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

 

34

167/2013/NĐ-CP

BH: 12/11/2013

HL: 28/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình.

 

 

35

169/2013/NĐ-CP

BH: 12/11/2013

HL: 01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

 

 

36

173/2013/NĐ-CP

BH: 13/11/2013

HL: 01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

 

 

37

174/2013/NĐ-CP

BH: 13/11/2013

HL: 15/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

 

 

38

176/2013/NĐ-CP

BH: 14/11/2013
HL: 31/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

 

39

178/2013/NĐ-CP

BH: 14/11/2013
HL: 31/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

 

 

40

208/2013/NĐ-CP

BH: 17/12/2013

HL: 01/02/2014

Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

 

 

41

221/2013/NĐ-CP

BH: 30/12/2013

HL: 15/02/2014

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 

 

42

02/2014/NĐ-CP

BH: 10/01/2014

HL: 25/02/2014

Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

 

 

43

 

71/2014/NĐ-CP

BH: 21/07/2014

HL: 15/09/2014

Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

 

 

44

93/2014/NĐ-CP

BH: 17/10/2014

HL: 15/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

 

 

45

96/2014/NĐ-CP

BH: 17/10/2014

HL: 12/12/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 

 

46

102/2014/NĐ-CP

BH: 10/11/2014

HL: 25/12/2014

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

 

47

58/2015/NĐ-CP

BH: 16/06/2015

HL: 01/08/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

 

 

48

65/2015/NĐ-CP

BH: 07/8/2015

HL: 01/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt VPHC trong các lĩnh vực liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

 

 

49

67/2015/NĐ-CP

BH: 14/8/2015

HL: 01/10/2015

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

 

 

50

79/2015/NĐ-CP

BH: 14/9/2015

HL: 01/11/2015

 

Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

 

 

 

51

 132/2015/NĐ-CP

BH:25/12/2015

HL: 01/7/2016

 

Quy định XPVPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

 

 

52

 

 

  17/2016/NĐ-CP

BH:17/03/2016

HL:02/05/2016

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

 

 

53

 20/2016/NĐ-CP

BH:30/03/2016

HL:15/05/2016

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

 

 

54

 31/2016/NĐ-CP

BH: 06/5/2016

HL: 25/6/2016

 

Quy định XPVPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

 

 

55

 45/2016/NĐ-CP

BH: 26/5/2016

HL: 01/8/2016

 

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

 

 

56

 46/2016/NĐ-CP

BH: 26/5/2016

HL: 01/8/2016

 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

 

57

 49/2016/NĐ-CP

BH: 27/5/2016

HL: 01/8/2016

Sửa đổi Nghị định 109/2013 quy định XPVPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

 

 

58

 50/2016/NĐ-CP

BH: 01/6/2016

HL: 15/7/2016

 

Quy định hành vi VPHC, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản VPHC và thẩm quyền XPVPHC  trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

 

59

 56/2016/NĐ-CP

BH:29/06/2016

HL:15/08/2016

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

 

 

60

109/2016/NĐ-CP

BH: 01/7/2016

HL: 01/7/2016

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

 

61

155/2016/NĐ-CP

BH: 18/11/2016

HL: 01/02/2017

Quy định về XPVPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

 

62

145/2016/NĐ-CP

BH: 01/11/2016

HL: 15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực chính khoán và thị trường chứng khoán.

 

 

63

136/2016/NĐ-CP

BH: 09/9/2016

HL: 30/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

 

 

64

03/2017/NĐ-CP

BH: 16/01/2017

HL: 15/3/2017

Về kinh doanh Casino

 

 

65

06/2017/NĐ-CP

BH: 24/01/2017

HL: 31/3/2017

Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

 

 

66

33/2017/NĐ-CP

BH: 03/4/2017

HL: 20/5/2017

Quy định về XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoán sản

 

 

67

41/2017/NĐ-CP

BH: 05/4/2017

HL: 20/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về XPVPHC trong hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 

 

68

28/2017/NĐ-CP

BH: 20/3/2017

HL: 05/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 13/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định XPVPHC trong lĩnh vực VHTTDL & Quảng cáo.

 

 

69

90/2017/NĐ-CP

BH: 31/7/2017

HL: 15/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

 

 

70

97/2017/NĐ-CP

BH: 18/8/2017

HL: 05/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.

 

 

71

71/2016/NĐ-CP

BH: 01/7/2016 HL: 01/7/2016

 

Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

 

 

72

108/2017/NĐ-CP

BH:20/9/2017 HL: 20/9/2017

Quy định về quản lý phân bón

 

 

73

119/2017/NĐ-CP

BH: 01/11/2017 HL: 15/12/2017

Quy định về XPVPHC trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

 

D

THÔNG TƯ

 

1

19/2014/TT-BKHCN

BH: 01/7/2014

HL: 15/8/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

 

2

153/2013/TT-BTC

BH: 31/10/2013

Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

 

 

3

32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG

BH: 06/12/2013

HL: 21/01/2014

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt VPHC đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ.

 

 

4

11/2015/TT-BKHCN

BH: 26/6/2015

HL: 11/8/2015.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều NĐ 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

 

 

5

27/2014/ TT-BKHCN

BH: 10/10/2014

HL: 25/11/2014

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

 

 

6

217/2013/TT-BTC

BH: 31/12/2013

HL: 01/3/2014

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 

 

7

10/2014/TT-BTC

BH: 17/01/2014

HL: 02/3/2014

Hướng dẫn xử phạt VPHC về hóa đơn.

 

 

8

31/2014/TT-BTC

BH: 07/3/2013

HL:

Hướng dẫn XP VPHC trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

 

 

9

48/2014/TT-BCA

BH: 17/10/2014

HL: 08/12/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

 

10

193/2014/TT-BTC

BH: 12/12/2014

HL: 26/01/2015

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

 

11

173/2013/TT-BTC

BH: 20/11/2013

HL: 05/01/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

 

 

12

95/2014/TT-BQP

BH: 07/7/2014

HL: 25/8/2014

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

 

 

13

166/2013/TT-BTC

BH: 15/11/2013

HL: 01/01/2014

Quy định chi tiết về xử phạt VPHC về thuế.

 

 

14

215/2013/TT-BTC

BH: 31/12/2013

HL: 21/02/2014

Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

 

 

15

14/2014/TT-BCT

BH: 26/5/2014

HL: 15/7/2014

Quy định trình tự xác minh và xử phạt VPHC trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tiết điện lực.

 

 

16

130/2014/TT-BQP

BH: 24/9/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

17

02/2014/TT-BGTVT

BH: 25/02/2014

HL: 01/5/2014.

Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt VPHC; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải.

 

 

18

09/2013/TT-BCT

BH: 02/5/2013

HL: 01/7/2013

Quy định về kiểm tra và xử phạt VPHC của quản lý thị trường

 

 

19

26/2013/TT-BCT

BH:  30/10/2013

HL:  01/01/2014

Quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và XP VPHC của Quản lý thị trường.

 

 

20

54/2014/TT-BTC

BH: 24/4/2014

HL: 01/7/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc XP VPHC trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

 

 

21

148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH

BH: 08/10/2014

HL: 23/11/2014

 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

 

 

22

14/2014/TT-BLĐTBXH

BH: 12/06/2014

HL: 01/8/2014

Ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

 

23

 

 

 

47/2015/TT-BQP

BH: 18/6/2015

HL: 05/8/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

 

 

24

 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTB&XH-BCA

BH: 09/7/2015 HL: 23/8/2015

Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

 

 

25

 10/2015/TT-BTP

BH:31/08/2015

HL:15/10/2015

 

Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

 

26

19/2015/TT-BTP

BH: 28/12/2015 HL: 15/02/2016

 

Quy định việc kiểm tra tính pháp lý  của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ

đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng,

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 

 

27

12/2016/TT-BGTVT

BH: 09/6/2016

HL: 01/8/2016

Hướng dẫn thi hanh một số điều của NĐ 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 

 

28

78/2016/TT-BQP

BH: 08/6/2016

HL: 01/8/2016

Quy định quy trình XLVPHC của bộ đội biên phòng

 

 

29

01/2016/TT-BNNPTNT

BH: 15/02/2016

HL: 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

 

 

30

13/2016/TT-BTP

BH: 30/12/2016

HL: 15/02/2017

Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC

 

 

31

05/2017/TT-BTC

BH: 16/01/2017

HL: 02/3/2017

Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC.

 

 

32

19/2017/TT-BTC

BH: 28/02/2017

HL: 15/4/2017

Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC.

 

 

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ(18/07/2018 10:29 SA)

°
699 người đang online