Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Đăng ngày 03 - 07 - 2018
100%

Năm 2018 là năm giữa nhiệm ký triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư trong nước. Chủ đầu tư hạ tầng các KCN: Phố Nối A và Dệt May Phố Nối tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN trên phần diện tích quy hoạch, KCN Minh Đức đã san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích khoảng 30ha; KCN Yên Mỹ II đã san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 20ha và bắt đầu tiếp nhận dự án đầu tư. Các KCN Yên Mỹ , Minh Quang đang nỗ lực thực hiện các thủ tục hành chính, quy hoạch xây dựng để thu hồi đất và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN.

 

Trong Quý II năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 14 dự án đầu tư, trong đó 7 dự án trong nước và 7 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 565 tỷ đồng và 24 triệu USD. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có thêm 20 dự án đăng ký đầu tư vào trong các KCN trên địa bàn tỉnh, bằng 69% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó 8 dự án trong nước và 12 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 600 tỷ đồng và 47,2 triệu USD, tổng diện tích đã cho thuê lại khoảng 24 ha. Các dự án đầu tư tập trung các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử; dệt may và các sản phẩm phụ trợ ngành dệt may. Trong đó một số dự án vốn đầu tư lớn và có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách như: Dự án nhà máy sản xuất khuôn đúc, sản phẩm đúc của Tsukuba Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối A; dự án nhà máy công nghiệp hỗ trợ Ecotech Hưng Yên của Công ty cổ phần Ecotech Hưng Yên với tổng vốn đầu tư đăng ký 210 tỷ đồng,.. Trong số các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới vào trong KCN, Nhật Bản là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư đăng ký lớn nhất, chiếm 58% về số lượng dự án và 65% về tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án còn lại thuộc các quốc gia vùng lãnh thổ: Đức, Anh, Trung Quốc, Cộng hòa Síp và Singapore.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện điểu chỉnh tăng vốn đầu tư cho 18 dự án, trong đó 13 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 5 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng 73,5 triệu USD và 2.178 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng là 120,5   triệu USD và 2.778 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, vốn đầu tư nước ngoài bằng 86%, vốn đầu tư trong nước bằng 83%. Bên cạnh đó, thu hồi chấm dứt hoạt động trước thời hạn 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 1 triệu USD. Đến nay, trong các KCN của tỉnh có 371 dự án còn hiệu lực, trong đó 164 dự án có vốn đầu tư trong nước và 207 dự án  có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 22.658 tỷ đồng và 3.391triệu USD. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN trên 700 ha.

Các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh nhìn chung có tính khả thi, chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ đăng ký, sử dụng đất hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm có thêm 17 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đầu tư đi hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh lên 310 dự án, chiếm khoảng 83% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 200 triệu USD và 2.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư vốn thực hiện của các dự án trong các KCN đạt 2.850 triệu USD, bằng 84% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 16.000 tỷ đồng, bằng 70% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư trong nước. Doanh thu của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,2 tỷ USD, giá trị xuất khẩu khoảng 1,1 tỷ USD, giá trị nhập khẩu khoảng 0,8 tỷ USD, thu ngân sách nội địa khoảng 900 tỷ đồng.Trong 6 tháng đầu năm 2018, tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có thêm 1.500 việc làm mới, nâng tổng số lao động trong KCN  lên 48.500 lao động.

 Cùng với các hoạt động thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, có 99,6% hồ sơ thủ tục được giải quyết đúng hoặc sớm thời hạn theo quy định, trong đó có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được cắt giảm khoảng 60% thời gian so với quy định của pháp luật.  Bên cạnh đó, Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ 04 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày, rút ngắn 15 ngày làm việc so với quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng cuối năm 2018 Ban Quản lý KCN tỉnh tập trung hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Đức, Phố Nối A và Kim Động hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng KCN. Đôn đốc chủ đầu tư Minh Đức, KCN Phố Nối A đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN, để có mặt bằng tiếp nhận các dự án đầu tư. Đồng thời hỗ trợ Chủ đầu tư các KCN Minh Quang, Yên Mỹ và các KCN khác hoàn thành các thủ tục pháp lý, để triển khai các thủ tục thu hồi đất, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, để tiếp nhận dự án đầu tư. Chú trong nâng cao chất lượng trong việc thu hút đầu tư, trong đó thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với công tác bảo vệ môi trường, ưu tiên các dự án có trình độ công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách. Đồng thời duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng theo kế hoạch đã ban hành; Hoàn thiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Ban phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2015; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, duy trì và thực hiện có hiệu quả Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư./.

Tin mới nhất

Công ty TNHH Toto Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Toto Việt Nam số 4.(10/02/2020 1:31 CH)

Giải Cầu lông chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -...(07/02/2020 4:59 CH)

Hội nghị công chức,viên chức năm 2019(21/01/2020 1:06 CH)

°
1438 người đang online