Thông báo số 454/TB-BQL ngày 29/12/2023 Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh năm 2024

Đăng ngày 29 - 12 - 2023
100%

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dân thi hành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thông báo lịch tiếp công dân như sau:

I. Lịch tiếp công dân

1. Tiếp công dân của Trưởng ban

Trưởng Ban thực hiện tiếp công dân và các ngày thứ 5 tuần cuối cùng của tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc đi công tác đột xuất thì thực hiện tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ, Trưởng ban có thể tiếp công dân vào các ngày khác khi có yêu cầu đột xuất theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

2. Tiếp công dân thường xuyên

Văn phòng Ban thực hiện tiếp công dân từ thứ hai đến hết thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

II. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

1. Thời gian tiếp công dân

- Mùa hè: Sáng từ 7h00’ đến 11h30’ ; Chiều từ 13h30’ đến 17h00’ .

- Mùa đông: Sáng từ 7h30’ đến 12h00’ ; Chiều từ 13h00’ đến 16h30’ .

2. Địa điểm tiếp công dân

- Phòng tiếp công dân tầng II trụ sơ của Ban

- Địa chỉ: 613, Đường Nguyễn Văn Linh, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết./.

Chi tiết Thông báo số 454/TB-BQL ngày 29/12/2023

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

°
27 người đang online