Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2019.

Đăng ngày 03 - 10 - 2019
100%

Trong năm 2019, cùng với việc nỗ lực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các KCN, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp tiếp nhận các dự án đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác cánh thủ tục hành chính và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2019 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực cả về số dự án và vốn đầu tư đăng ký.

 

Trong Quý III năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 12 dự án đầu tư, trong đó 8 dự án trong nước và 4 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.149 tỷ đồng và 58 triệu USD. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có thêm 40 dự án đăng ký đầu tư vào trong các KCN trên địa bàn tỉnh (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018) trong đó 19 dự án trong nước và 21 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.809 tỷ đồng và 258 triệu USD, tổng diện tích đã cho thuê lại khoảng 70 ha. Các dự án đầu tư tập trung các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử, Logistics, nhựa và các sản phẩm từ nhựa, dược phẩm,... Trong đó một số dự án vốn đầu tư lớn và có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách như: Dự án nhà máy Sews-Components Việt Nam của Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 65 triệu USD, các dự án đầu tư của các Nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Mapletree với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 71 triệu USD, dự án sản xuất ván sàn nhựa PVC của Công ty hữu hạn cổ phần vật liệu mới Hải Tượng Chiết Giang với tổng vốn đầu tư đăng ký 38,2 triệu USD,.... Trong số các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới vào trong KCN, Nhật Bản là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư đăng ký lớn nhất, chiếm 43% về số lượng dự án và 38% về tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án còn lại thuộc các quốc gia vùng lãnh thổ: Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc …

Cũng trong 9 tháng năm 2019, Ban Quản lý các KCN đã thực hiện điểu chỉnh tăng vốn đầu tư cho 37 dự án, trong đó 29 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 8 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng 115,7 triệu USD và 166 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong 9 tháng năm 2019 khoảng 459 triệu USD, bằng 130% so với kế hoạch cả năm 2019. Thực hiện thu hồi chấm dứt hoạt động trước thời hạn 10 dự án, trong đó 2 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 8 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 5,53 triệu USD và 583 tỷ đồng. Đến hết tháng 9 năm 2019, trong các KCN của tỉnh có 429 dự án còn hiệu lực, trong đó 236 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 193 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.960 triệu USD và 25.360 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN trên 806 ha.

Các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh nhìn chung có tính khả thi, chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ đăng ký, sử dụng đất hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm có thêm 26 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đầu tư đi hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh lên 351 dự án, chiếm khoảng 82% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 250 triệu USD và 1.925 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư vốn thực hiện của các dự án trong các KCN đạt 3.250 triệu USD, bằng 82% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 19.200 tỷ đồng, bằng 75,7% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư trong nước. Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh đã đóng góp ngân sách nhà nước (thu nội địa) trong 9 tháng đầu năm khoảng 1.500 tỷ đồng, đạt khoảng 72% kế hoạch của cả năm 2019 (2.100 tỷ đồng), tạo thêm 2.000 việc làm mới, nâng tổng số lao động trong KCN lên 5.600 lao động.

Trong các tháng cuối năm 2019, Ban Quản lý KCN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Tập trung đôn đốc hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh công tác đến bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, đảm bảo mặt bằng sãn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư trong các năm tiếp theo. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch KCN và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, bổ sung quy hoạch mở rộng KCN Yên Mỹ II và KCN Thăng Long II vào quy hoạch phát triển các KCN cả nước, để có quỹ đất tiếp nhận các dự án đầu tư vào trong các KCN trong giai đoạn tiếp theo. Chú trọng nâng cao chất lượng trong việc thu hút đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo việc triển khai thực dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi, hiệu quả.  Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng các KCN, các tổ chức xúc tiến đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hút đầu tư vào các KCN, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư./.

Tin mới nhất

Thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2020.(06/04/2020 8:29 CH)

Công ty TNHH Toto Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Toto Việt Nam số 4.(10/02/2020 1:31 CH)

Giải Cầu lông chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -...(07/02/2020 4:59 CH)

°
1215 người đang online