Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ- CP về mức lương tối thiểu vùng.

Đăng ngày 19 - 11 - 2019
100%

Thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện đối với các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh như sau:

 

1. Về áp dụng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2020.

Căn cứ Phụ lục Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng kèm theo Nghị định số 90/2019/NĐ- CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ, các doanh nghiệp thuộc các KCN: Phố Nối A, Dệt May Phố Nối, Thăng Long II, Yên Mỹ, Yên Mỹ II, Minh Đức và KCN Minh Quang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc vùng II. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020 mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh nghiệp KCN là: 3.920.000 đồng/tháng, tăng 210.000 đồng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2019.

Căn cứ mức lương tối thiểu vùng ở trên doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương cu thể. Trong đó, đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; Đối với người lao động đã qua học nghề mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường phải cao hơn ít nhất 07% so với mức lương tối thiểu vùng.

Người lao động đã qua học nghề bao gồm các trường hợp sau đây:

- Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 90/CP ngày 14/11/1993 của Chính phủ.

- Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bàng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định  tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

- Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

- Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

- Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định  tại Luật Giáo dục đại học;

- Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

- Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

2. Về tổ chức thực hiện mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ vào mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và các nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động với người lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế của doanh nghiệp, Doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty và người lao động để thỏa thuận, xác định việc điều chỉnh các mức tiền lương trong thang, bảng lương của Công ty. Sau khi điều chỉnh lại thang lương, bảng lương, định mức lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Trên cơ sở thang lương, bảng lương đã được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng nêu trên, doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận điều chỉnh mức lương ghi trên Hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, đảm bảo các quy định của pháp luật lao động, có sự tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua/ đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng và lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

 Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, bổ sung, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

(Chi tiết Nghị định số 90/2019/NĐ- CP của Chính phủ theo file đính kèm).

Tin mới nhất

Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.(25/07/2022 10:42 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người làm...(15/06/2022 4:21 CH)

Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng. (18/02/2022 3:05 CH)

°
1049 người đang online