Thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2019.

Đăng ngày 29 - 03 - 2019
100%

Trong Quý I năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án đầu tư, tăng 33 % so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 05 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 03 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 81 triệu USD và 135 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cho thuê lại là 6,2 ha. Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 10 dự án đầu tư, trong đó 08 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 02 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng là 20,8 triệu USD và trên 46 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trên 110 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2018 và bằng 31% so với kế hoạch cả năm (350 triệu USD). Các dự án đầu tư tiếp nhận mới vào trong KCN tập trung vào ngành nghề, lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện, điện tử, dệt may và thực phẩm, trong đó 01 dự án có vốn đầu tư lớn từ nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 65 triệu USD. Nhìn chung việc, công tác thu hút đầu tư vào trong các KCN trong quý đã đạt được kết quả khả quan cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký, đảm bảo theo kế hoạch được giao.

 

Cũng trong Quý I/2019 đã thực hiện chấm dứt hoạt động và thu hối Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án, trong đó 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 02 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm khoảng 11 triệu USD. Tính đến hết Quý I/2019, tổng số dự án còn hiệu lực trong các KCN trên địa bàn tỉnh là 401 dự án, trong đó 219 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 182 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3,7 tỷ USD và trên 24 nghìn tỷ đồng. Tổng diện tích đất cho thuê lại là 738 ha, bằng 76% (738/970,6) diện đất công nghiệp có thể cho thuê.

Để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư và phát triển các KCN trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục tập trung đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng các KCN Phố Nối A, Minh Đức, Minh Quang và Yên Mỹ sớm hoàn thành công tác đến bù giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN, tạo điều kiện thuận lợi sẵn sàng tiếp nhận đầu tư vào các Khu công nghiệp, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gắn với duy trì triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư, đảm bảo việc triển khai thực dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi, hiệu quả theo đúng phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng các KCN, các tổ chức xúc tiến đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hút đầu tư vào các KCN, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư, đảm bảo theo mục tiêu và kế hoạch năm 2019./.

Tin mới nhất

Công ty TNHH Toto Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Toto Việt Nam số 4.(10/02/2020 1:31 CH)

Giải Cầu lông chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -...(07/02/2020 4:59 CH)

Hội nghị công chức,viên chức năm 2019(21/01/2020 1:06 CH)

°
1283 người đang online