Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin, tài sản dùng cho chuyên môn năm 2019”

Đăng ngày 10 - 06 - 2019
100%

Ngày 10/6/2019, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "mua sắm phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin, tài sản dùng cho chuyên môn năm 2019”

 

Tin mới nhất

Quyết định số 735/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:18 SA)

Quyết định số 732/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:15 SA)

Quyết định số 721/QĐ-BQL ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Phê duyệt dự toán và...(12/08/2020 10:09 SA)

°
345 người đang online