Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin, tài sản dùng cho chuyên môn năm 2019”

Đăng ngày 10 - 06 - 2019
100%

Ngày 10/6/2019, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "mua sắm phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin, tài sản dùng cho chuyên môn năm 2019”

 

Tin mới nhất

Quyết định số 534/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm máy...(25/06/2019 4:29 CH)

Quyết định số 533/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm...(25/06/2019 4:26 CH)

Quyết định số 537/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm...(25/06/2019 4:38 CH)

°
686 người đang online