Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Đăng ngày 03 - 07 - 2019
100%

Hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2019 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực cả về số dự án và vốn đầu tư đăng ký. Chủ đầu tư KCN Yên Mỹ II tiếp tục hoàn thiện xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN, đã hoàn thành đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 3.000 m3/ngày đêm và nhà máy cấp nước sạch với công suất 6.000 m3/ngày đêm; Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Quang và KCN Yên Mỹ đã triển khai chi trả tiền đến bù GPMB, trong đó KCN Minh Quang thực hiện trên phần diện tích khoảng 50 ha và KCN Yên Mỹ thực hiện trên phần diện tích khoảng 56 ha; Chủ đầu tư KCN Minh Đức đang tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB thị xã Mỹ Hào để tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân còn lại

 

Trong Quý II năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 20 dự án đầu tư, trong đó 8 dự án trong nước và 12 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 525 tỷ đồng và 119 triệu USD. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có thêm 28 dự án đăng ký đầu tư vào trong các KCN trên địa bàn tỉnh, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 11 dự án trong nước và 17 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 660 tỷ đồng và 200 triệu USD, tổng diện tích đã cho thuê lại khoảng 60 ha. Các dự án đầu tư tập trung các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử, Logistics... Trong đó một số dự án vốn đầu tư lớn và có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách như: Dự án nhà máy Sews-Components Việt Nam của Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 65 triệu USD, các dự án đầu tư của các Nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Mapletree với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 71 triệu USD, dự án nhà máy chi nhánh Công ty Uni-President Việt Nam tại Hưng Yên với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 21 triệu USD,.. Trong số các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới vào trong KCN, Nhật Bản là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư đăng ký lớn nhất, chiếm 41% về số lượng dự án và 46% về tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án còn lại thuộc các quốc gia vùng lãnh thổ: Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Anh. Thực hiện điểu chỉnh tăng vốn đầu tư cho 26 dự án, trong đó 20 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 6 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng 84,8 triệu USD và 122 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong 6 tháng đầu năm 2019 khoảng 320 triệu USD, bằng 90% so với kế hoạch cả năng 2019.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hồi chấm dứt hoạt động trước thời hạn 7 dự án, trong đó 2 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 5 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 5,53 triệu USD và 326 tỷ đồng. Đến nay, trong các KCN của tỉnh có 419 dự án còn hiệu lực, trong đó 231 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 188 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.908 triệu USD và 24.493 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN trên 798 ha.

Các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh nhìn chung có tính khả thi, chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ đăng ký, sử dụng đất hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm có thêm 20 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đầu tư đi hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh lên 345 dự án, chiếm khoảng 82% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 160 triệu USD và 1.500 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư vốn thực hiện của các dự án trong các KCN đạt 3.160 triệu USD, bằng 80,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 18.775 tỷ đồng, bằng 76,6% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư trong nước. Doanh thu của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,4 tỷ USD; giá trị xuất khẩu khoảng 1,3 tỷ USD, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị nhập khẩu khoảng 0,9 tỷ USD, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách nội địa khoảng 1.000 tỷ đồng.Trong 6 tháng đầu năm 2019, tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có thêm 1.300 việc làm mới, nâng tổng số lao động trong KCN lên 52.500 lao động.

 Cùng với các hoạt động thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 31/5/2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có trên 99% hồ sơ thủ tục được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời hạn theo quy định, trong đó có 75% thủ tục hành chính được giải quyết sớm hơn quy định. Bên cạnh đó, Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ 2 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày, rút ngắn 15 ngày làm việc so với quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng cuối năm 2019 Ban Quản lý KCN tỉnh tiếp tục phối hợp với các coq quan liên quan, đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư KCN: Minh Đức, Phố Nối A, Kim Động, Yên Mỹ, Yên Mỹ II và Minh Quang trong công tác giải phóng mặt bằng. Đôn đốc KCN Minh Đức đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN đối với phần diện tích đã được bàn giao để tiếp nhận dự án đầu tư vào trong KCN. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về nguyên tắc mở rộng KCN Yên Mỹ II và KCN Thăng Long II để có quỹ đất tiếp nhận các dự án đầu tư vào trong các KCN trong giai đoạn tiếp theo. Chú trong nâng cao chất lượng trong việc thu hút đầu tư, trong đó thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với công tác bảo vệ môi trường, ưu tiên các dự án có trình độ công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách. Đồng thời, duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng theo kế hoạch đã ban hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, triển khai vận hành có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, tích hợp với hệ thống phần mềm chung của tỉnh Hưng Yên. Duy trì và thực hiện có hiệu quả Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, kết hợp giám sát việc tiếp nhận, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp./.

Tin mới nhất

Công ty TNHH Toto Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Toto Việt Nam số 4.(10/02/2020 1:31 CH)

Giải Cầu lông chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -...(07/02/2020 4:59 CH)

Hội nghị công chức,viên chức năm 2019(21/01/2020 1:06 CH)

°
1235 người đang online