Hỏi đáp về việc tiếp nhận dự án đầu tư Logistic trong KCN Minh Quang.

Đăng ngày 19 - 10 - 2020
100%

Câu hỏi: Công ty cổ phần VID Hưng Yên hỏi: Hiện tại, KCN Minh Quang tỉnh Hưng Yên, đang có Nhà đầu tư Nhật bản làm về lĩnh vực Logistic đang tìm hiểu và quan tâm tới việc thuê đất để xây dựng kho xưởng. Lĩnh vực ngành nghề của Khách hàng chủ yếu là làm kho chứa nguyên vật liệu, kho ngoại quan, kho xưởng cho thuê.... là các hạng mục chính đầu tư của Khách hàng. Chiểu theo ngành nghề kinh doanh của KCN Minh Quang (Theo ĐTM) của chúng Tôi được phép cho Nhà đấu tư thứ cấp thuê lại đất để triển khai các hạng mục làm logistic..... Nhà đầu tư dự kiến sẽ thuê 2 lô đất của KCN Minh Quang để thực hiện 2 dự án độc lập. Trong đó 1 dự án làm kho ngoại quan (đảm bảo theo tiêu chuẩn của Hải Quan, gồm: kho riêng biệt, có hàng ràng, camera giám sát..) và 1 dự án xây dựng nhà xưởng, nhà kho để cho thuê. Phía Nhà đầu tư mong muốn Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên là cơ quan Nhà nước, trực tiếp quản lý KCN Minh Quang, xác nhận lại ngành nghề của khách hàng như trên có được phép đầu tư kinh doanh trong KCN Minh Quang không?

 

Trả lời:

Về nội dung hỏi của Công ty cổ phần VID Hưng Yên, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên xin trả lời như sau:

Nhà đầu tư dự kiến đầu tư các dự án với mục tiêu hoạt động đầu tư xây dựng kho, bãi và nhà xưởng để làm kho chứa nguyên vật liệu, kho ngoại quan và nhà xưởng để cho thuê,.... thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh dịch vụ Logistic và cho thuê nhà xưởng là phù hợp với quy hoạch KCN Minh Quang và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên, nên có thể tiếp nhận các dự án đầu tư vào trong KCN Minh Quang. Thủ tục đầu tư dự án vào trong KCN thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đối với dự án đầu tư thành lập kho ngoại quan, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan như sau:

1. Khu vực đề nghị công nhận kho ngoại quan phải nằm trong các khu vực theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật hải quan; khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước; địa bàn ưu đãi đầu tư; khu vực phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung.

2. Kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh.

3. Bảo đảm điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như nơi làm việc, nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật vi phạm theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hàng phải có diện tích từ 1.000 m2 trở lên. Đối với kho ngoại quan chuyên dùng để lưu giữ một hoặc một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt thì phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2 hoặc thể tích chứa hàng tối thiểu 1.000 m3. Riêng đối với kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2. Bãi ngoại quan chuyên dùng phải có diện tích tối thiểu 10.000 m2, không yêu cầu diện tích kho.

5. Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho ngoại quan theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan;

b) Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

6. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Quan sát được các vị trí trong kho ngoại quan. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ);

b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;

c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý”.

Trước khi đưa kho ngoại quan đi vào hoạt động, nhà đầu tư phải lập hồ sơ công nhận kho ngoại quan theo quy định tại Điều 11 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, và nộp về Tổng cục Hải quan để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thẩm định và ra quyết định công nhận kho ngoại theo quy định tại Điều 12 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Trên đây là nội dung trả lời của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên. Trường hợp quy định của pháp luật có thay đổi, thì thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm đó.

Tin mới nhất

°
326 người đang online