Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Đăng ngày 13 - 02 - 2020
100%

 

Chi tiết Quyết định số 109/QĐ-BQL ngày 13/02/2020 về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH số 37/QĐ-BQL ngày 23/6/2023 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022(23/06/2023 9:50 SA)

Quyết định số 05/QĐ-BQL ngày 31/01/2023 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà...(31/01/2023 1:50 CH)

Quyết định số 800/QĐ-BQL ngày 04/7/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc công bố công...(04/07/2022 4:22 CH)

°
156 người đang online