Công văn số 399/BQL-DN về việc nhập cảnh chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam

Đăng ngày 15 - 05 - 2020
100%

Ngày 13/5/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản ngày 08/5/2020 của Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam về việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài. Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty, văn bản số 3198/VPCP-QHQT ngày 22/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, và điều kiện thực tế triển khai, ngày 15/5/2020 Ban quản lý các KCN ban hành văn bản số 399/BQL-DN về việc nhập cảnh chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam.

 

Tin mới nhất

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho hàng hóa sản xuất...(25/09/2020 1:41 CH)

Quán triệt, tuyên truyền triển khai Công điện khẩn số 2137/CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch...(20/08/2020 9:52 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào tỉnh(17/08/2020 10:23 SA)

°
434 người đang online