Hưởng ứng phong trào tham gia hiến máu tình nguyện tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020

Đăng ngày 06 - 05 - 2020
100%

Hiến máu tình nguyện cứu người là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện sau sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Tất cả chúng ta, người có sức khỏe bình thường đều có thể hiến một phần máu của mình để cứu người mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.Ngày 5/5/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 370/BQL-DN về việc hưởng ứng phong trào tham gia hiến máu tình nguyện tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020, kêu gọi, đề nghị Ban Giám đốc doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tuyên truyền, vận động; tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ tinh thần, vật chất (nếu có) cho cán bộ, nhân viên và người lao động tại doanh nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020.

 

Tin mới nhất

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên phối hợp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức...(19/06/2020 4:51 CH)

Báo cáo Công tác vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2020(17/06/2020 4:16 CH)

Giấy mời Dự Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II, lần thứ nhất năm 2020(11/06/2020 4:10 CH)

°
113 người đang online