Báo cáo Công tác vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2020

Đăng ngày 17 - 06 - 2020
100%

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 26/CV.BCĐVĐHMTN ngày 12/5/2020 của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh về việc báo cáo công tác vận động HMTN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã báo cáo một số kết quả công tác vận động HMTN trong các KCN tỉnh.

 

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 7 năm 2022 tại Công ty TNHH Kyocera Việt...(08/08/2022 11:14 SA)

Người lao động tại KCN Phố Nối A tích cực tham gia hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện “Một...(02/08/2022 4:33 CH)

THÔNG BÁO số 09/TB-BCĐHMKCN ngày 26/7/2022 của Ban Chỉ đạo hiến máu KCN Về việc kế hoạch tổ chức...(26/07/2022 4:36 CH)

°
969 người đang online