Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Đăng ngày 09 - 06 - 2020
100%

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature). Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 tại các KCN trên địa bàn tỉnh, ngày 08/6/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã ban hành Văn bản số 494/BQL-TN&MT đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN triển khai thực hiện các hoạt động sau:

- Tuyên truyền, phổ biến đến các Doanh nghiệp và người lao động trong các KCN thuộc phạm vi quản lý các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Đa dạng sinh học năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành…

- Tổ chức thực hiện và phát động đến các Doanh nghiệp trong KCN thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu, poster được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các tuyến đường, nơi công cộng trong KCN, trụ sở làm việc của các Doanh nghiệp; ra quân làm sạch môi trường, tổ chức phát quang bụi rậm, vớt rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống kênh mương, cống thoát nước trong KCN và hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải của Doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động xả khí thải, nước thải, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại của các Doanh nghiệp. Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Nội dung chi tiết tại Văn bản số 494/BQL-TN&MT.

Tin mới nhất

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho hàng hóa sản xuất...(25/09/2020 1:41 CH)

Quán triệt, tuyên truyền triển khai Công điện khẩn số 2137/CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch...(20/08/2020 9:52 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào tỉnh(17/08/2020 10:23 SA)

°
368 người đang online