Quyết định về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Đăng ngày 29 - 09 - 2020
100%

 

Chi tiết Quyết định số 866/QĐ-BQL ngày 28/9/2020 về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Tin mới nhất

Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020(13/02/2020 1:18 CH)

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm2018(25/11/2019 10:20 SA)

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019(25/01/2019 1:20 CH)

°
113 người đang online