Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 05 - 10 - 2021
100%

 

Thủ tục:

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Hưng Yên.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động hợp lệ, đầy đủ, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ xem xét và ban hành Thông báo gửi Doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp:tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên - số 613, đường Nguyễn Văn Linh, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Nộp trực tuyến: tại Hệ thống dịch vụ hành chính công-Một cửa điện tử tại địa chỉ http://dichvucong.hungyen.gov.vn

- Dịch vụ bưu chính: đến Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 613, đường Nguyễn Văn Linh, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

- Nội quy lao động;

- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở);

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ, đầy đủ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC

Các doanh nghiệp có trụ sở chính trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

Kết quả TTHC

Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động hoặc Thông báo về việc nội quy lao động có quy định trái pháp luật.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Bộ luật Lao động năm 2019.

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

 

Tin mới nhất

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH(12/05/2023 8:36 SA)

(12/05/2023 8:42 SA)

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên(12/05/2023 4:13 CH)

°
990 người đang online