Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021.

Đăng ngày 06 - 10 - 2021
100%

Trong 9 tháng năm 2021, tình hình Dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ các khó khăn chung, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tập trung nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc, kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp vướt quá khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất. Qua đó, kết quả thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận

 

Riêng quý III năm 2021, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng KCN, gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sạch do Tập đoàn LH Hàn Quốc, Công ty TDH Ecoland và các công ty Hàn Quốc khác thực hiện, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 76,9 triệu USD, diện tích đất sử dụng là 143,08 ha trên địa bàn huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi; và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05 do Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ thực hiện, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.385 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 192,64 ha trên địa bàn huyện Kim Động và huyện Ân Thi. Sau khi được chấp thuận Chủ trương đầu tư, các nhà đầu tư đã và đang triển khai các bước tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, tạo quỹ đất sạch để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư vào trong các KCN trong các năm tiếp theo.

Cũng  trong Quý III/2021 Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 10 dự án đầu tư, trong đó 4 dự án trong nước và 6 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 605 tỷ đồng và 50 triệu USD. Tính chung trong 9 tháng năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thêm 22 dự án đầu tư (13 dự án trong nước và 9 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới khoảng 200 triệu USD, tổng diện tích đất đã cho thuê lại khoảng 40 ha. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa,.... Đồng thời, thực hiện điểu chỉnh tăng vốn đầu tư cho 34 dự án, trong đó 22 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 12 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng khoảng 308 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong 9 tháng năm 2021 khoảng 508 triệu USD.

Do ảnh hưởng của tình hình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Trong các tháng đầu  năm có 3 dự án chấm dứt hoạt động trước thời hạn, để cơ cấu lại hoạt động sản xuất, chuyển đổi mục tiêu đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 1 triệu USD và 152 tỷ đồng. Đến hết tháng 9 năm 2021, trong các KCN của tỉnh Hưng Yên có 479 dự án còn hiệu lực, trong đó 267 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 212 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.860 triệu USD và 28.660 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN trên 918 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 66,9% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê.

Cùng với đó, với việc đảm bảo tốt về hạ tầng kỹ thuật đã góp phần hỗ trợ các nhà đầu tư trong KCN triển khai thực hiện dự án nhanh, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Trong 9 tháng năm 2021, tại các KCN đã có thêm 24 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, số lao động mới tăng thêm khoảng 3.500 lao động. Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh 9 tháng năm 2021 ước đạt 1.800 tỷ đồng, đạt 72 % kế hoạch đề ra cả năm. Tính đến hết tháng 9/2021, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 9/2021 là 407 dự án (gồm 223 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 174 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 85 % tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực; tổng vốn đầu tư thực hiện lũy kế hết tháng 9/2021 ước đạt 3.773 triệu USD (bằng 77,6 % tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài) và 22.320 tỷ đồng (bằng 77,9 % tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đầu tư trong nước), Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN hiện nay khoảng 65.000 lao động.

Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các KCN đã được tăng cường. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến kịp thời công tác phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Y tế; đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện ký bản cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 cho gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác phòng chống dịch và nhân viên y tế của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động hiến máu tình nguyện trong giai đoạn dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong hoạt động của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong 9 tháng năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã giải quyết 267 hồ sơ thủ tục hành chính và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn; trong đó khoảng 88% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn; 100% công việc, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; 100% văn bản đến, đi được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản đi có chữ ký số chuyên dùng của cơ quan và cá nhân; 100% văn bản đi gửi các cơ quan hành chính nhà nước được gửi trên môi trường mạng liên thông theo quy định.

Để tiếp tục triển khai chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh vừa đảm bảo nhiệm vụ vừa phòng chống dịch Covid – 19, vừa duy trì phát triển kinh tế, trong các tháng cuối năm 2021, Ban Quản lý KCN tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Kết hợp công tác phòng chống dịch Covid 19 với công tác phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan để hoàn thiện Đề án bổ sung quy hoạch KCN số 6, KCN Tân Á Đại Thành, KCN Tiên Lữ - Kim Động – Ân Thi vào Quy hoạch các KCN ở Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đối với các KCN số 3, KCN Yên Mỹ II mở rộng và Thăng Long II mở rộng giai đoạn 3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các Sở ngành liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh công tác đến bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, tạo mặt bằng tiếp nhận dự án đầu tư. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư vận động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng trong việc thu hút đầu tư, trong đó thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với công tác bảo vệ môi trường, ưu tiên các dự án có trình độ công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách. Kết hợp hoạt động thu hút đầu tư với việc duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; hoàn thành xây dựng và ban hành hành quy trình ISO điện tử, quy trình nội bộ tại Ban. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, triển khai vận hành có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, kết hợp giám sát việc tiếp nhận, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp./.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kết quả thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2021.(07/01/2022 3:55 CH)

  Kết quả thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2021.(07/01/2022 3:27 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(07/01/2022 1:40 CH)

  °
  875 người đang online