Văn bản số 1445/BQL-DN ngày 30/11/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc, kịp thời phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19 tại doanh nghiệp

Đăng ngày 30 - 11 - 2021
100%

Qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các KCN tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thấy rằng trong thời gian qua Công ty TNHH Kyocera Việt Nam và Công ty TNHH Giày Ngọc Tề (viết tắt là doanh nghiệp) đã chưa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp, cụ thể là: chưa triển khai đúng, quyết liệt, kịp thời phương án phòng, chống dịch tại doanh nghiệp khi có trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19; việc rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc và tổng hợp, báo cáo về Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan chậm, gây ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch.

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp nghiêm túc rút kinh nghiệm và triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các Tổ an toàn COVID - 19 tại doanh nghiệp, đảm bảo:

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do người đứng đầu doanh nghiệp làm Trưởng ban, có đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch. Thành viên gồm đại diện công đoàn, một số tổ chức/cá nhân trực thuộc của doanh nghiệp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

- Mỗi “Tổ An toàn COVID-19” có từ 03 - 05 người, thành phần gồm: lãnh đạo bộ phận/phân xưởng, thành viên Mạng lưới An toàn vệ sinh viên/Cán bộ An toàn vệ sinh lao động/NLĐ có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu.

2. Triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời các phương án phòng, chống dịch tại doanh nghiệp khi có trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19 theo Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 của doanh nghiệp và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021, Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021. Trong đó, cần tập trung thực hiện kịp thời việc khoanh vùng, khử khuẩn; phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương rà soát, truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2) để xử để xử trí theo quy định (các trường hợp khác không có mặt tại doanh nghiệp phải gửi cho Sở Y tế/Trung tâm y tế cấp huyện nơi NLĐ đang lưu trú để xử trí); lập báo cáo nhanh gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, UBND và Trung tâm Y tế huyện/thị xã; ...

3. Cử cán bộ đầu mối là người có tinh thần trách nhiệm và yêu cầu giữ liên lạc bằng số di động 24/24 giờ, đảm bảo công tác thông tin liên lạc được thông suốt; trao đổi kịp thời với các cơ quan, đơn vị liên quan khi có tình huống phát sinh để được hướng dẫn, phối hợp xử trí kịp thời.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo để Doanh nghiệp biết, thực hiện. Trường hợp Doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ theo quy định, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Chi tiết Văn bản số 1445/BQL-DN ngày 30/11/2021

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo số 738/TB-BQL ngày 20/6/2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Ban Quản lý các...(21/06/2022 4:01 CH)

  Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII(07/06/2022 3:43 CH)

  Văn bản số 587/BQL-TN&MT ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc tổ chức các hoạt động...(26/05/2022 3:23 CH)

  °
  716 người đang online