Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết tháng 6 năm 2021

Đăng ngày 14 - 07 - 2021
100%

Hết tháng 6 năm 2021, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 208 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 263 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.867 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 262 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.743,5 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123,4 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 526,7 ha.

 

Hiện nay, đã có 19 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản dẫn đầu với 139 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.200,51 triệu đô la Mỹ, chiếm 52,85% về số dự án và 65,76% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với 47 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 500,18 triệu đô la Mỹ, chiếm 17,87% về số dự án và 10,28% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc đứng thứ ba với 26 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 348,02 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,89% về số dự án và 7,15 % tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Hồng Kông với 15 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 188,23 triệu đô la Mỹ, Singapore với 07 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 132,14 triệu đô la Mỹ,...

Các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các dự án FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay bao gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; ....

Đến hết tháng 6 năm 2021, tại các khu công nghiệp tỉnh đã có 232 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, gồm: 231 dự án đầu tư thứ cấp và 01 dự án đầu tư hạ tầng KCN. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp FDI hiện nay khoảng 50.000 người.

BIỂU THỐNG KÊ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRONG CÁC KCN TỈNH THEO QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

(Tính đến hết tháng 6 năm 2021)

Stt

Tên quốc gia,

vùng lãnh thổ

Vốn đầu tư đăng ký

Số dự án đăng ký

Số dự án đang hoạt động

Vốn đăng ký (Triệu USD)

Tỷ lê % trên tổng vốn đầu tư FDI

1

Nhật Bản

3.200,51

65,76%

139

129

2

Hàn Quốc

500,18

10,28%

47

42

3

Trung Quốc

348,02

7,15%

26

20

4

Hồng  Kông

188,23

3,87%

15

14

5

Singapore

132,14

2,71%

7

4

6

Hà Lan

9,37

0,19%

5

5

7

Ý

71,16

1,46%

5

5

8

Đài Loan

58,47

1,20%

4

1

9

Thái Lan

106,66

2,19%

3

3

10

Indonesia

31,73

0,65%

2

1

11

Đức

6,96

0,14%

2

2

12

Hoa Kỳ

15,39

0,32%

1

1

13

Samoa

30,00

0,62%

1

0

14

Anh

12,00

0,25%

1

1

15

Canada

3,94

0,08%

1

1

16

Ả RẬP THỐNG NHẤT

2,20

0,05%

1

1

17

SRI LANKA

18,63

0,38%

1

1

18

Thụy Sĩ

110,96

2,28%

1

1

19

TÂY BAN NHA

20,44

0,42%

1

0

Tổng cộng

4.866,97

100%

263

232

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết tháng 6 năm 2022 (08/07/2022 2:27 CH)

  Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư thứ cấp theo khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hết năm 2021. (05/01/2022 3:35 CH)

  Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết năm 2021 (05/01/2022 3:39 CH)

  °
  708 người đang online