Thực hiện Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 03 - 08 - 2021
100%

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/8/2021; Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

 

1. Yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh (gọi tắt là doanh nghiệp) thực hiện kiểm soát chặt chẽ người lao động thuộc doanh nghiệp và khách đến giao dịch, công tác. Không được tiếp nhận người lao động từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg vào làm việc, trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện cho phép và đồng thời phải đảm bảo một trong hai điều kiện là: (1) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc (2) có giấy chứng nhận tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 và kết quả test nhanh âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.
2. Đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với UBND cấp huyện/thị xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc địa điểm thực hiện dự án để được hướng dẫn, chấp thuận cho phép đối với người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg vào doanh nghiệp công tác, làm việc (áp dụng đối với trường hợp đặc biệt nêu tại mục 1).
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Chủ các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh nghiêm túc thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.

Chi tiết Văn bản số 797/BQL-DN của Ban Quản lý các KCN tỉnh

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo số 738/TB-BQL ngày 20/6/2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Ban Quản lý các...(21/06/2022 4:01 CH)

  Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII(07/06/2022 3:43 CH)

  Văn bản số 587/BQL-TN&MT ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc tổ chức các hoạt động...(26/05/2022 3:23 CH)

  °
  1251 người đang online