Tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện tại các khu công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 28 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch 10/KH-UBND tỉnh ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021 và Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 29/3/2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên (viết tắt là Ban Chỉ đạo) về tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN trong các KCN. Đến nay tại các KCN đã tổ chức được 02 ngày hội HMTN trong KCN Thăng Long II và thu được 533 đơn vị máu. Do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động HMTN tại các doanh nghiệp, KCN không được tổ chức theo đúng thời gian Kế hoạch đã ban hành.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1850/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo đã làm việc và thống nhất với các đơn vị lấy máu (Viện Huyết học và Truyền Máu Trung ương; Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) tiếp tục tổ chức một số Ngày hội HMTN tại các KCN trong các tháng còn lại năm 2021, như sau:

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức

TT

Thời gian dự kiến tổ chức (1/2 ngày)

Địa điểm dự kiến tổ chức

Đơn vị lấy máu

1

Từ 8h ngày 16/10/2021

Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối, KCN Dệt May Phố Nối

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

2

Từ 8h ngày 23/10/2021

Công ty TNHH Giầy Ngọc Tề

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

3

Từ 8h ngày 25/10/2021

Nhà căng tin KCN Phố Nối A

Viện Huyết học và Truyền máu TW

4

Từ 8h ngày 06/11/2021

Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Canteen Công ty TNHH KCN Thăng Long II

Viện Huyết học và Truyền máu TW

5

Từ 8h ngày 12/11/2021

Công ty TNHH Sews Components Việt Nam

Viện Huyết học và Truyền máu TW

6

Từ 8h ngày 26/11/2021

Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam

Viện Huyết học và Truyền máu TW

2. Về cách thức tổ chức thực hiện

- Đối với các ngày hội HMTN tổ chức riêng tại các doanh nghiệp: Doanh nghiệp phát phiếu in sẵn thông tin cá nhân để người lao động điền thông tin trước; bố trí sắp xếp tình nguyện viên hiến máu theo từng nhóm nhỏ, bộ phận, phân xưởng sản xuất khi đến tham gia hiến máu.

- Đối với các ngày hội HMTN tổ chức tập trung tại các KCN: Thực hiện tiếp nhận máu theo danh sách từng doanh nghiệp, đảm bảo hạn chế tối đa các tình nguyện viên hiến máu của các doanh nghiệp không tiếp xúc gần với nhau.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đơn vị máu đã được UBND tỉnh phân bổ trong năm 2021, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1850/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 về việc tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo đề nghị:

2.1. Đối với các doanh nghiệp trong các KCN: Chủ doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành công đoàn thực hiện quán triệt, tuyên truyền vận động người lao động tại doanh nghiệp mình đăng ký tham gia HMTN; Lựa chọn thời gian cụ thể (ngày, giờ), địa điểm tiếp nhận máu theo thời gian địa điểm tổ chức nêu trên, lập danh sách người lao động tham gia HMTN với chủ đầu tư hạ tầng KCN hoặc Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên.

2.2. Đối với các chủ đầu tư hạ tầng KCN: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong KCN bằng nhiều hình thức phù hợp, trong đó đến tuyên truyền, làm việc với một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, ít thông tin về hoạt động HMTN để vận động, đăng ký tham gia HMTN. Tổng hợp danh sách doanh nghiệp, tình nguyện viên hiến máu về Ban Chỉ đạo. Bố trí địa điểm, phối hợp tổ chức Ngày hội HMTN tại KCN.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên để được giải đáp. Đầu mối tiếp nhận thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Điện thoại: 0904.681.333; email:trunghyiza@gmail.com).

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các KCN mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý doanh nghiệp./. 

Chi tiết Văn bản số 07/BCĐ-HMTN ngày 28/9/2021

 

 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 7 năm 2022 tại Công ty TNHH Kyocera Việt...(08/08/2022 11:14 SA)

  Người lao động tại KCN Phố Nối A tích cực tham gia hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện “Một...(02/08/2022 4:33 CH)

  THÔNG BÁO số 09/TB-BCĐHMKCN ngày 26/7/2022 của Ban Chỉ đạo hiến máu KCN Về việc kế hoạch tổ chức...(26/07/2022 4:36 CH)

  °
  1128 người đang online