Quyết định số 260/QĐ-BQL ngày 09/3/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 09 - 03 - 2022
100%

Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn máy in, máy fax, máy scan của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2022

 

Tin mới nhất

Quyết định số 577/QĐ-BQL ngày 25/5/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc phê...(25/05/2022 4:21 CH)

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phê duyệt kế hoạch...(28/01/2022 2:03 CH)

Quyết định số 1596/QĐ-BQL ngày 28/12/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu:...(28/12/2021 1:21 CH)

°
1177 người đang online