Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 2 năm 2022 tại Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên, KCN Thăng Long II.

Đăng ngày 25 - 05 - 2022
100%

Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch: số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2022 và số 01/KH-BCĐHMKCN của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2022, ngày 20/5/2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh đã chủ trì và phối hợp với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 2 tại Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên, KCN Thăng Long II.

 

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên luôn hưởng ứng nhiệt tình phong trào hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II. Đây là năm đầu tiên, Ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại Công ty và đã thu hút được gần 200 người tham gia hiến máu là đại diện lãnh đạo, tình nguyện viên của Công ty. Kết thúc Ngày hội hiến máu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận được 139 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần cung cấp cho ngân hàng máu của bệnh viện.

Như vậy, sau 03 đợt tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2022, đến thời điểm hiện tại khối lượng máu thu về là 666 đơn vị máu, đạt 54% so với chỉ tiêu theo Kế hoạch của tỉnh giao cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh (1.220 đơn vị). Dự kiến ngày 18/6/2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số Ngày hội Hiến máu tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên trong KCN Dệt may Phố Nối.

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 7 năm 2022 tại Công ty TNHH Kyocera Việt...(08/08/2022 11:14 SA)

Người lao động tại KCN Phố Nối A tích cực tham gia hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện “Một...(02/08/2022 4:33 CH)

THÔNG BÁO số 09/TB-BCĐHMKCN ngày 26/7/2022 của Ban Chỉ đạo hiến máu KCN Về việc kế hoạch tổ chức...(26/07/2022 4:36 CH)

°
901 người đang online