Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

Đăng ngày 07 - 06 - 2022
100%

Thực hiện công văn số 444-CV/BCĐTTĐN ngày 26/5/2022 của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về việc đôn đốc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc (đăng tải và xuất bản từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 ở trong và ngoài nước) về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

 

Ngày 07/6/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 633/BQL-ĐT về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII gửi các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đề nghị quý Doanh nghiệp nghiên cứu, trường hợp có nhu cầu đăng ký tham gia giải thưởng thì hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên trước ngày 05/8/2022 (qua phòng Tuyên truyền- Báo chí- Xuất bản).

Chi tiết Công văn số 633/BQL-ĐT ngày 07/6/2022;

Chi tiết Công văn số 444-CV/BCĐTTĐN ngày 26/5/2022.

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Văn bản số 220/BQL-TN&MT ngày 17/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về việc Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ...(17/04/2023 7:25 SA)

  Công văn số 183/BQL-DN ngày 03/4/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về tiếp tục đẩy mạnh...(03/04/2023 3:18 CH)

  Ngày 07/3/2023 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 118/BQL-TN&MT về việc Hưởng ứng Chiến...(07/03/2023 9:50 SA)

  °
  1171 người đang online