Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động thuộc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 08 - 08 - 2022
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Hưng Yên tại Công văn số 1274-CV/TU ngày 30/6/2022 và của UBND tỉnh tại Văn bản số 1790/UBND-KGVX ngày 11/7/2022, về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tập trung triển khai vận động, tuyên truyền và chỉ đạo các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh tổ chức rà soát, lập danh sách và đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký tiêm của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

Để đảm bảo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động được an toàn và không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên, Trung tâm y tế các huyện, thị xã ưu tiên tổ chức tiêm riêng tại trụ sở của doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có số lượng người lao động đăng ký tiêm lớn. Đối với các doanh nghiệp không có nhu cầu tiêm riêng hoặc có số lượng đăng ký ít, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên và chủ đầu tư hạ tầng KCN (Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên và Công ty TNHH KCN Thăng Long II) tổ chức 02 điểm tiêm tập trung tại KCN Phố Nối A và KCN Thăng Long II vào ngày 05/8/2022.

Nhìn chung, công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động của các doanh nghiệp KCN tỉnh đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Một số doanh nghiệp KCN tiêu biểu, tích cực trong vận động, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho người lao động là Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II, Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam), Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thái Dương, Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên, Công ty TNHH Tôn Hòa Phát, ...

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(28/09/2022 8:30 SA)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(26/08/2022 2:25 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(02/08/2022 11:16 SA)

  °
  931 người đang online