Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 28 - 09 - 2022
100%

Trong 9 tháng năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 02 khu công nghiệp với diện tích 508,2 ha được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam và 02 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư, với tổng quy mô diện tích 396,5 ha, vốn đầu tư 98 triệu USD và khoảng 2.683 tỷ đồng. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 26 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 30 dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 430 triệu USD.

 

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và các nhiệm vụ có liên quan; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28/CTr-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, và 31 kế hoạch chuyên đề để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022. Trong 9 tháng năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trong các kế hoạch và đã đạt được một số kết quả tích cực, như:

Có 02 dự án khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư, gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) với quy mô 180,5 ha, vốn đầu tư 98 triệu USD và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với quy mô 216 ha, vốn đầu tư khoảng 2.683 tỷ đồng.  Đồng thời, có 02 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Tính chung đến nay, tỉnh Hưng Yên có 17 khu công nghiệp với diện tích 4.395,43 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam và 11 khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyển chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 398 triệu USD và trên 14.540 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, các tổ chức xúc tiến đầu tư thực hiện đồng bộ các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”. Trong 9 tháng năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đối tư đối với 26 dự án (09 dự án đầu tư nước ngoài và 17 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư 90,5 triệu USD và 1.950 tỷ đồng; trong đó có 03 dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Sạch. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 30 dự án (08 dự án trong nước và 22 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 225 triệu USD và 737 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 430 triệu USD. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 08 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tiếp nhận dự án đầu tư, gồm các KCN: Phố Nối A, Dệt may Phố Nối, Thăng Long II, Minh Đức, Minh Quang, Yên Mỹ, Yên Mỹ II và KCN Sạch. Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 505 dự án (232 dự án trong nước và 273 dự án nước ngoài), với tổng vốn đầu tư đăng ký 31.881 tỷ đồng và 5.192 triệu USD.

Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Nhìn chung, các dự án trong các khu công nghiệp có tiến độ triển khai nhanh, hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Trong 9 tháng năm 2022, tại các khu công nghiệp có thêm 24 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; các dự án đi vào hoạt động trong các khu công nghiệp đã tạo việc làm mới cho khoảng 7.000 lao động, Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 1.900 tỷ đồng. Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp là 433 dự án, chiếm  khoảng 86 % tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khoảng 78.000 người lao động.

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư; để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,..... Nhìn chung, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án đầu tư theo nội dung đăng ký, chấp hành các quy định của pháp luật.

Mặt khác, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp. Đã phối hợp với Sở Y tế, Trung  tâm  Kiểm  soát  bệnh  tật tỉnh, Trung  tâm  y tế huyện Văn Lâm, Trung  tâm  y tế thị xã Mỹ Hào và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 02 điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 tập trung tại KCN Phố Nối A và KCN Thăng Long II cho người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh, và đã tiêm được 7.051 liều vắc xin. Đồng thới, tổ chức tiêm riêng tại trụ sở của các doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có số lượng người lao động đăng ký tiêm lớn. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 09 đợt hiến màuđã tiếp nhận được 1.621 đơn vị máu, đạt 133% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cũng trong 9 tháng năm 2022, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 481 ha đất khu công nghiệp và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng 87ha.

Nhằm tiếp tục hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được giao, trong quý IV năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã được bổ sung vào quy hoạch hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, bàn giao, cho thuê đất. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN lần thứ I, nhiệm...(28/11/2022 1:09 CH)

  Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp sạch, tỉnh Hưng Yên.(25/11/2022 1:55 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(28/10/2022 4:04 CH)

  °
  1199 người đang online