Quyết định số 05/QĐ-BQL ngày 31/01/2023 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

Đăng ngày 31 - 01 - 2023
100%

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  QUYẾT ĐỊNH số 37/QĐ-BQL ngày 23/6/2023 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022(23/06/2023 9:50 SA)

  Quyết định số 800/QĐ-BQL ngày 04/7/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc công bố công...(04/07/2022 4:22 CH)

  Quyết định số 39/QĐ-BQL ngày 10/01/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc công bố...(10/01/2022 8:15 SA)

  °
  45 người đang online