Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, vận động, tổ chứchiến máu tình nguyện tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2022và triển khai Kế hoạch năm 2023.

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH- BCĐHMKCN ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) các KCN tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2023, ngày 03/3/2023, tại trụ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023.

 

Năm 2022, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh,Ban Chỉ đạo vận động HMTN các KCN tỉnhđã tích cực vận động, tuyên truyền công tác hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức khác nhau như: Chủ động nắm bắt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Hội chữ thập đỏ tỉnh về về tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện và kịp thời triển khai, tuyên truyền đến tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện thông qua nhiều kênh thông tin như: Cổng Thông tin điện tử của cơ quan; email; mạng Zalo, Facebook; hệ thống bưu chính...;duy trì kênh thông tin “Hiến máu tình nguyện” trên Cổng Thông tin điện tử cơ quan, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, thông báo về công tác hiến máu tình nguyện để các doanh nghiệp và người dân nắm bắt thông tin;xây dựng, cập nhật danh sách cán bộ đầu mối phụ trách công tác hiến máu tình nguyện tại các doanh nghiệp, đảm bảo công tác chỉ đạo, truyền thông được xuyên suốt, thông tin đến doanh nghiệp được kịp thời, đầy đủ.Trong năm,đã tổ chức được 10 Ngày hội HMTN, trong đó có 03 Ngày hội tập trung tại KCN Thăng Long II, KCN Phố Nối A, KCN Dệt may Phố Nối và 07 Ngày hội HMTN riêng biệt tại 07 doanh nghiệp là: Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam), Công ty TNHH TOTO Việt Nam - Chi nhánh Hưng YênNam, Công ty CP Greenfeed Việt Nam, Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên, Công ty TNHH Kyocera Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam và Công ty TNHH LINEA AQUA Việt Nam. Kết quả thu được là 1736 đơn vị máu, đạt 142 % so với chỉ tiêu được giao.

Ghi nhận nhận những thành tích phấn đấu, cũng như để kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác HMTN, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Hưng Yên, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Hưng Yên đã có nhiều giải thưởng, bằng khen, giấy khen để tặng thưởng có các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN các KCN tỉnh Hưng Yên năm 2022, cụ thể như:Ban Quản lý các KCN tỉnh đã được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao tặng Giải thưởng “Giọt hồng” năm 2022; có 05 tập thể, 10 cá nhân được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tôn vinh; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;03 tập thể và 02 cá nhân được tặng Giấy khen của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; 01 cá nhân được tặng Giấy khen của BCH Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh.

Tiếp đó, Hội nghị đã dành thời gian để trao đổi, chia sẻ, giải đáp các thắc mắc từ các doanh nghiệp liên quan đến công tác tuyên truyền, tổ chức hiến máu tình nguyện của nhiềuđại biểu đến từ các Công ty, cụ thể như của Công ty TNHH Kyocera Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất Bao bì Việt, Công ty TNHH phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên, Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam…

Triển khai Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh đãđề ra một số giải pháp như: Tiếp tục tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động; biên soạn phân phát tờ rơi, banner về ý nghĩa tích cực của việc hiến máu tình nguyện tới số đông công nhân, người lao động; phối hợp với các Chủ đầu tư hạ tầng KCN chuẩn bị tốt các điều kiện (địa điểm, hội trường, trang thiết bị) đảm bảo để tổ chức thành công các đợt HMTN tập trung. Xây dựng, ban hành và gửi đến toàn bộ các Doanh nghiệp KCN, Công đoàn cơ sở Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức các Ngày hội HMTN năm 2023 tại các KCN, trong đó đảm bảo tại mỗi KCN (Phố Nối A, Dệt May Phố Nối, Thăng Long II) sẽ tổ chức một Ngày hội HMTN tập trung với chỉ tiêu thu về tối thiểu 300 đơn vị máu. Tùy theo tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức thêm các Ngày hội HMTN riêng biệt tại các Doanh nghiệp trong các KCN. Ưu tiên tổ chức tại các Doanh nghiệp đăng ký từ trên 150 người lao động tham gia hiến máu và có nhu cầu tổ chức riêng. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau khi Ban Chỉ đạo thống nhất với đơn vị tiếp nhận máu và doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 3 năm 2023 tại Công ty TNHH...(29/05/2023 3:18 CH)

  Thông báo số 11/TB-BCĐHMKCN ngày 26/5/2023 Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện...(26/05/2023 10:37 SA)

  Thông báo số 10/TB-BCĐHMKCN ngày 26/5/2023 Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện...(26/05/2023 9:08 SA)

  °
  282 người đang online