Ngày 07/3/2023 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 118/BQL-TN&MT về việc Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Đăng ngày 07 - 03 - 2023
100%

Kính gửi: Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 401/UBND-KT2 ngày 28/02/2023 về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện và tuyên truyền, vận động các Doanh nghiệp trong KCN thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện một số nội dung, như sau:

1. Tuyên truyền đến người lao động trong Doanh nghiệp nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết và các thiết bị điện khi không sử dụng; thực hiện có hiệu quả Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 và Chỉ thị số 06/CTUBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí.

2. Sắp xếp, bố trí ngừng sản xuất và tắt các thiết bị chiếu sáng (trừ các khu vực sản xuất) và các thiết bị điện không cần thiết (điện chiếu sáng sân, hành lang, khuôn viên...) "tự nguyện" vào thời điểm diễn ra hoạt động Giờ Trái đất năm 2023 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 25/3/2023).

3. Trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ trái đất, đề nghị các gia đình, người lao động "tự nguyện" tắt, giảm bóng đèn chiếu sáng và các thiết bị không cần thiết của gia đình mình.

4. Nâng cao ý thức và thực hiện thường xuyên việc tiết kiệm điện tại gia đình, trụ sở làm việc; tắt các thiết bị điện không cần thiết hoặc các thiết bị điện khi không sử dụng.

5. Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 của KCN thuộc phạm vi quản lý, gửi về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. (Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 được đăng tải tại địa chỉ: https://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/c35/an-pham-truyen-thong.html).

Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Chi tiết Công văn số 118/BQL-TN&MT

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Văn bản số 220/BQL-TN&MT ngày 17/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về việc Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ...(17/04/2023 7:25 SA)

  Công văn số 183/BQL-DN ngày 03/4/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về tiếp tục đẩy mạnh...(03/04/2023 3:18 CH)

  Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).(13/02/2023 10:15 SA)

  °
  1595 người đang online