Tiếng Anh
 

 

 
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Năm 2021, tỉnh Hưng Yên có 04 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, với diện tích khoảng 588 ha. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư khoảng 7.566 tỷ đồng và 31 dự án...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Kết quả thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2021. (07/01/2022)

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, trong bối cảnh tình hình Dịch CoVid - 19 tiếp tục bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư,...

Văn bản số 1487/BQL-DN ngày 08/12/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên... (08/12/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 3134/CĐ-CTUBND ngày 07/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi đáp về việc tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất sơn bột tĩnh điện trong KCN... (23/04/2021)

Câu hỏi: Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng sản xuất thêm nhà máy chi nhánh tại KCN Phố Nối A với ngành nghề lĩnh vực sản xuất sơn bột tĩnh điện hoặc đầu tư xây dựng Trung tâm...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
666 người đang online