Tiếng Anh
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 864/CĐ-CTUBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công điện số 864/CĐ-CTUBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là doanh nghiệp) thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II (23/04/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2021. Ngày 22/4/2021, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã...

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021. (06/05/2021)

Ban Quản lý các KCN tỉnh nhận được Văn bản số 648/STNMT- BVMT ngày 29/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021. Giải...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi đáp về việc tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất sơn bột tĩnh điện trong KCN... (23/04/2021)

Câu hỏi: Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng sản xuất thêm nhà máy chi nhánh tại KCN Phố Nối A với ngành nghề lĩnh vực sản xuất sơn bột tĩnh điện hoặc đầu tư xây dựng Trung tâm...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
553 người đang online