Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Khánh thành Nhà máy NIPPON MEKTRON tại Hưng Yên. (27/11/2017)

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy NIPPON MEKTRON. Tới dự lễ khánh thành có...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN. (14/08/2017)

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối...

°
2069 người đang online