Tiếng Anh

Quy định mới về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Quyết định này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bảo vệ môi trường làng nghề; bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn...

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Khánh thành Nhà máy NIPPON MEKTRON tại Hưng Yên. (27/11/2017)

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy NIPPON MEKTRON. Tới dự lễ khánh thành có...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN. (14/08/2017)

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối...

°
323 người đang online