Tiếng Anh
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang tổ chức Lễ giao nhận lô hàng Cloramin B đầu tiên cho Bộ Y Tế.

Ngày 13/01/2021, tại Nhà máy Bột giặt & Hóa chất Đức Giang - KCN Dệt May Phố Nối, tỉnh Hưng Yên, Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang đã tổ chức Lễ giao nhận lô hàng Cloramin B đầu tiên cho Bộ Y Tế. Đây là lô hàng thuộc gói thầu 1 “Cung cấp 46,9 tấn Cloramine B - hàng dự trữ Quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Bộ Y Tế”, theo Quyết định phê...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang tổ chức Lễ giao nhận lô hàng Cloramin B đầu tiên... (14/01/2021)

Ngày 13/01/2021, tại Nhà máy Bột giặt & Hóa chất Đức Giang - KCN Dệt May Phố Nối, tỉnh Hưng Yên, Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang đã tổ chức Lễ giao nhận lô hàng Cloramin B đầu tiên cho Bộ Y Tế. Đây là...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho... (25/09/2020)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; văn bản số 1069/NXK-XXHH...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Trả lời đề nghị Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin về việc hoãn khám sức... (24/08/2020)

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản số 04.2020/CV ngày 19/8/2020 của Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin, về việc xin hoãn khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên....

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
122 người đang online