Tiếng Anh
 

 

 
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Doanh nghiệp Khu công nghiệp tỉnh tích cực tham gia ủng hộ kinh phí phòng,... (22/06/2021)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về phát động tham gia Đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 31/5/2016 đến ngày 18/6/2012 đã có 80 doanh nghiệp KCN...

Yêu cầu tự rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng,... (31/05/2021)

Để có đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi đáp về việc tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất sơn bột tĩnh điện trong KCN... (23/04/2021)

Câu hỏi: Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng sản xuất thêm nhà máy chi nhánh tại KCN Phố Nối A với ngành nghề lĩnh vực sản xuất sơn bột tĩnh điện hoặc đầu tư xây dựng Trung tâm...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
636 người đang online