Tiếng Anh
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ tư năm 2020 tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020 và Kế hoạch số 333/KH-BQL ngày 22/4/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc triển khai vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 23/7/2020, Ban Quản lý các...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ hai và lần thứ ba... (22/07/2020)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020; Phát huy các kết quả đã đạt được ở Ngày hội...

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. (09/06/2020)

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi Thủ tục thay đổi Mục tiêu của dự án (25/11/2019)

Câu hỏi: Chúng tôi Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc. Hiện tại chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án tại KCN Yên Mỹ 2. Trong mục Mục tiêu của dự án đã được cấp: Đầu tư xây...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
105 người đang online