Tiếng Anh
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất nước giải khát Tribeco Miền Bắc của Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc.

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất nước giải khát Tribeco Miền Bắc. Tới dự lễ khởi công xây dựng có ông Vũ Quang Thắng - Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, cùng đại diện một số cơ quan địa phương của tỉnh; Tổng giám đốc Công ty TNHH...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất nước giải... (19/10/2020)

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất nước giải khát Tribeco Miền Bắc. Tới dự lễ khởi công xây...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho... (25/09/2020)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; văn bản số 1069/NXK-XXHH...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Trả lời đề nghị Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin về việc hoãn khám sức... (24/08/2020)

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản số 04.2020/CV ngày 19/8/2020 của Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin, về việc xin hoãn khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên....

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
415 người đang online