Tiếng Anh
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ca nghi nhiễm là công nhân của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 313/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam(ông Phạm Hoài Nam; địa chỉ: Khu đô thị Việt Mỹ, Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hương Dương),Ban...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang tổ chức Lễ giao nhận lô hàng Cloramin B đầu tiên... (14/01/2021)

Ngày 13/01/2021, tại Nhà máy Bột giặt & Hóa chất Đức Giang - KCN Dệt May Phố Nối, tỉnh Hưng Yên, Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang đã tổ chức Lễ giao nhận lô hàng Cloramin B đầu tiên cho Bộ Y Tế. Đây là...

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ca nghi... (19/02/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 313/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Trả lời đề nghị Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin về việc hoãn khám sức... (24/08/2020)

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản số 04.2020/CV ngày 19/8/2020 của Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin, về việc xin hoãn khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên....

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
559 người đang online