Tiếng Anh
 

 

 
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Thông báo số 1386/TB-BQL ngày 19/11/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp... (19/11/2021)

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Thực hiện Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc cử Đoàn cán bộ tỉnh đi công...

Văn bản số 1317/BQL-DN ngày 10/11/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên... (10/11/2021)

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 396/TB-UBND ngày 8/11/2021, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi đáp về việc tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất sơn bột tĩnh điện trong KCN... (23/04/2021)

Câu hỏi: Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng sản xuất thêm nhà máy chi nhánh tại KCN Phố Nối A với ngành nghề lĩnh vực sản xuất sơn bột tĩnh điện hoặc đầu tư xây dựng Trung tâm...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
917 người đang online