Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
LÃNH ĐẠO SÁNG CHIỀU
ÔngVũ Quang Thắng (Phó Ban )
Làm việc tại Doanh nghiệp trong KCN PNA
Làm việc tại Doanh nghiệp trong KCN Minh Đức
ÔngPhạm Thái Sơn (Trưởng Ban)
Đi công tác tại Hàn Quốc
Đi công tác tại Hàn Quốc
ÔngLâm Đức Thuấn (Phó Ban)
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan
ÔngNguyễn Tuấn Anh (Phó Ban)
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan
°
1629 người đang online