Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày 10 - 08 - 2016
100%

 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mức độ

 

1

Giải quyết tố cáo.

Mức độ 2

Chi tiết

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu.

Mức độ 2

Chi tiết

3

Giải quyết khiếu nại lần hai.

Mức độ 2

Chi tiết

4

Tiếp công dân.

Mức độ 2

Chi tiết

5

Xử lý đơn thư.

Mức độ 2

Chi tiết

Tin mới nhất

Thủ tục Xử lý đơn, thư(13/04/2016 4:14 CH)

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo(21/06/2013 4:07 CH)

°
209 người đang online