Tiếng Anh

Khánh thành Nhà máy sản xuất bao bì Tri-wall Vina trong KCN Yên Mỹ II.

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Bao bì Tri-Wall Vina đã khánh thành và đưa vào hoạt động dự án Nhà máy sản xuất bao bì Tri-wall Vina. Tới dự lễ khánh thành có ông Vũ Quang Thắng - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, ông Miyazaki Eiji - giám đốc Công ty TNHH Bao bì...

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Khánh thành Nhà máy sản xuất bao bì Tri-wall Vina trong KCN Yên Mỹ II. (22/10/2019)

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Bao bì Tri-Wall Vina đã khánh thành và đưa vào hoạt động dự án Nhà máy sản xuất bao bì Tri-wall...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN. (14/08/2017)

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
1910 người đang online