Tiếng Anh

Công ty TNHH Kokwang Industry Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Kokwang Industry Việt Nam.

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Kokwang Industry Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Kokwang Industry Việt Nam. Dự lễ khởi công có đồng chí Vũ Quang Thắng – Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Ông Bae Yong Sang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kokwang Industry Việt Nam cùng đại diện...

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Công ty TNHH Kokwang Industry Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Kokwang... (08/04/2019)

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Kokwang Industry Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Kokwang Industry Việt Nam. Dự lễ khởi công có đồng chí Vũ...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN. (14/08/2017)

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
1853 người đang online