Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm... (03/10/2018)

Trong năm 2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoạt động hỗ trợ...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN. (14/08/2017)

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
2016 người đang online