Tiếng Anh

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh thổ hết năm 2018

Tính đến hết năm 2018, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 169 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 215 dự án đầu tư còn hiệu lực, bao gồm 214 dự án đầu tư thứ cấp và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Các dự án FDI đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.768...

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Khánh thành Nhà máy Kaga Electronics Việt Nam tại Hưng Yên. (11/01/2019)

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Kaga Electronics Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Kaga Electronics Việt Nam. Tới dự lễ khánh...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN. (14/08/2017)

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
861 người đang online