Tiếng Anh

Công ty TNHH Toto Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Toto Việt Nam số 4.

Ngày 07 tháng 02 năm 2020, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Toto Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Toto Việt Nam số 4. Tới dự lễ khởi công xây dựng có ông Đặng Ngọc Quỳnh - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; ông Vũ Quang Thắng – Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, cùng đại diện một số Sở...

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Công ty TNHH Toto Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Toto Việt Nam số 4. (10/02/2020)

Ngày 07 tháng 02 năm 2020, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Toto Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Toto Việt Nam số 4. Tới dự lễ khởi công xây dựng có ông Đặng Ngọc...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi Thủ tục thay đổi Mục tiêu của dự án (25/11/2019)

Câu hỏi: Chúng tôi Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc. Hiện tại chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án tại KCN Yên Mỹ 2. Trong mục Mục tiêu của dự án đã được cấp: Đầu tư xây...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
1014 người đang online