Tiếng Anh
 

 

 
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho hàng hóa sản xuất trong các KCN tỉnh từ ngày 27/9/2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; văn bản số 1069/NXK-XXHH ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BCT, Ban Quản lý KCN tỉnh Hưng Yên thông báo:

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Chi đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh chung tay phòng, chống dịch CoVid - 19 tại... (07/09/2020)

Đại dịch Covid - 19 đã lan rộng trên toàn thế giới, hiện tại đã ghi nhận hơn 27 triệu ca mắc, gần 900 trăm ca tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn...

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho... (25/09/2020)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; văn bản số 1069/NXK-XXHH...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Trả lời đề nghị Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin về việc hoãn khám sức... (24/08/2020)

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản số 04.2020/CV ngày 19/8/2020 của Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin, về việc xin hoãn khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên....

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
362 người đang online