Tiếng Anh
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BQL ngày 20/02/2020 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 10/7/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. (06/07/2020)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 trên phạm vi toàn cầu, hoạt động thu hút đầu tư vào trong KCN có chiều hướng suy giảm, nhất là đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; nên thu hút đầu tư...

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. (09/06/2020)

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi Thủ tục thay đổi Mục tiêu của dự án (25/11/2019)

Câu hỏi: Chúng tôi Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc. Hiện tại chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án tại KCN Yên Mỹ 2. Trong mục Mục tiêu của dự án đã được cấp: Đầu tư xây...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
417 người đang online