Tiếng Anh

Giải Cầu lông kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 208-2023; Chi đoàn Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức Giải cầu lông trong cán bộ công chức, viên chức, lao động trong Ban Quản lý các KCN...

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Giải Cầu lông kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –... (21/05/2018)

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 208-2023; Chi đoàn Ban quản lý các Khu công nghiệp...

Triển khai các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày... (14/05/2018)

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN. (14/08/2017)

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
2446 người đang online