Tiếng Anh

Giải Cầu lông Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 83 năm ngày quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) và chào mừng 15 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên (08/9/2003-08/9/2018).

Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) và chào mừng 15 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên (08/9/2003-08/9/2018), Công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tổ chức Giải Cầu lông trong công chức, viên chức lao động thuộc Công đoàn Ban; Giải diễn ra từ ngày 31/8/2018...

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi địa chỉ kinh doanh và ưu đãi đầu tư trong KCN. (14/08/2017)

Câu hỏi: Anh Hoàng Hải Việt (địa chỉ: A1808, Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hỏi: Chúng tôi đang có dự định đầu tư Nhà máy sản xuất dệt nhuộm tại KCN Dệt may Phố Nối...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
1474 người đang online