Đoàn công tác Cục kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường khảo sát công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Ngày 02/8/2013, Đoàn công tác của Cục kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường do TS. Đặng Văn Lợi, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát đánh giá về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các KCN năm 2013. Tiếp và làm việc với đoàn, tại Trụ sở Ban Quản lý các KCN, có đại diện Ban Quản lý các KCN và đại diện một số Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương. Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó truởng Ban Quản lý các KCN, Ông Lê Đức Lành - Chi cục trưởng Chi cục BVMT, Sở Tài nguyên và môi trường, Ông Lê Gia Mạnh - Trưởng phòng kỹ thuật An toàn môi trường - Sở Công trương và cùng một số cán bộ, chuyên viên.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Cục kiểm soát ô nhiễm đã được nghe đại diện của Ban quản lý các KCN, Sở Tài nguyên và môi trường và Sở Công thương trình bày thực trạng công tác kiểm soát ô nhiễm và một số nội dung có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Trên tinh thần làm việc trao đổi thẳng thắn, các đại biểu đều đánh giá công tác kiểm soát ô nhiễm trong các KCN trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã từng bước được nâng cao, đồng thời cũng chỉ rõ các hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường KCN trên địa bàn tỉnh. Một số khó khăn, vướng mắc cụ thể như: các văn bản pháp luật hiện chưa quy định cụ thể mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của các Doanh nghiệp, việc thực hiện quan trắc môi trường chung của tỉnh hiện chưa được thực hiện, các kết quả quan trắc, phân tích môi trường do các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp báo cáo chưa đủ độ tin cậy, chưa phản ánh đúng hiện trạng môi trường chung của các KCN; việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường làm căn cứ để các địa phương triển khai thực hiện chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể; Chưa có quy định cụ thể về kiểm soát mùi …

Qua trao đổi các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường KCN, cụ thể như: Cần bổ sung quy định cụ thể mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của các Doanh nghiệp, cần có hướng dẫn cụ thể về việc xác định tiêu chuẩn về mùi, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; đồng thời kiến nghị cần hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ nâng cao thẩm quyền đủ mạnh, bố trí, phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cho các Ban Quản lý các KCN, tạo điều kiện để Ban Quản lý thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý và BVMT KCN theo quy định của pháp luật.

Các ý kiến đều cho rằng, một mặt cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về kiểm soát và bảo vệ môi trường, mặt khác cần bổ sung chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe, đồng thời tăng mức xử phạt vi phạm hành chính để xử lý kịp thời đối với các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BVMT KCN.

Kết thúc buổi làm việc, TS. Đặng Văn Lợi thay mặt Đoàn công tác kết luận, ghi nhận các khó khăn vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi truờng KCN. Trên cơ sở các nội dung đề xuất, kiến nghị, Đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và môi trường để hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ môi trường KCN trong thời gian tới.

Phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường.