Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2016

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư số 53 có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2017