Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ tư năm 2020 tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020 và Kế hoạch số 333/KH-BQL ngày 22/4/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc triển khai vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 23/7/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ trì và phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ tư tại Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam trong KCN Phố Nối A.

Trong những năm qua, Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam luôn là một trong những đơn vị hưởng ứng nhiệt tình phong trào Hiến máu tình nguyện và  trở thành hoạt động thường niên của Công ty. Năm 2020, với sự tuyên truyền tích cực của Tổ công tác vận động hiến máu tình nguyện của Ban Quản lý các KCN tỉnh và sự tạo điều kiện thuận của Ban Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam, ngày hội đã thu hút gần 300 người tham dự là đại diện lãnh đạo, tình nguyện viên hiến máu của Công ty.

Do có sự chuẩn bị tốt nên công tác tổ chức hiến máu được thực hiện khoa học, bài bản, đúng trình tự và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty. Kết thúc Ngày hội hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 229 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần cung cấp cho ngân hàng máu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Sau 04 đợt tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020, đến thời điểm hiện tại, khối lượng máu thu về là 1003 đơn vị máu, đạt 164% so với chỉ tiêu theo Kế hoạch của tỉnh giao cho Ban Quản lý các KCN tỉnh (610 đơn vị). Dự kiến trong các tháng cuối năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số Ngày hội Hiến máu tại các doanh nghiệp khác trong KCN Phố Nối A.

Đào Công Văn.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.