Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 5 tại Công ty TNHH Sews Componets Việt Nam- KCN Thăng Long.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020 và Kế hoạch số 333/KH-BQL ngày 22/4/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc triển khai vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 27/10/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ trì và phối hợp với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 5 tại Công ty TNHH Sews Components Việt Nam trong KCN Thăng Long II.

Công ty TNHH Sews Components Việt Nam là doanh một trong những đơn vị hưởng ứng nhiệt tình phong trào Hiến máu tình nguyện trong KCN Thăng Long II và trở thành hoạt động thường niên của Công ty. Với 5 năm liên tiếp tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, năm 2020 Công ty đã vận động được gần 200 người tham dự là đại diện lãnh đạo, tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Kết thúc Ngày hội hiến máu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận được 115 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần cung cấp cho ngân hàng máu của bệnh viện.

Như vậy, sau 05 đợt tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020, đến thời điểm hiện tại khối lượng máu thu về là 1.119 đơn vị máu, đạt 183% so với chỉ tiêu theo Kế hoạch của tỉnh giao cho Ban Quản lý các KCN tỉnh (610 đơn vị). Dự kiến ngày 07 tháng 11 năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số Ngày hội Hiến máu tại các doanh nghiệp khác trong KCN Phố Nối A.

Nguyễn Thành Trung- Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.