Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết năm 2020

Hết năm 2020, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 208 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 260 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.552 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 259 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.428,4 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123,4 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 494 ha.

Hiện nay, đã có 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản dẫn đầu với 137 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.015,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 52,7% về số dự án và 66,25% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với 50 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 497,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 19,2% về số dự án và 10,94% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc đứng thứ ba với 24 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 256,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,2% về số dự án và 5,63 % tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Hồng Kông với 15 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 186,9 triệu đô la Mỹ, Singapore với 07 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 132,1 triệu đô la Mỹ,...

Các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các dự án FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay bao gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; ....

Đến hết năm 2020, tại các khu công nghiệp tỉnh đã có 229 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, gồm: 228 dự án đầu tư thứ cấp và 01 dự án đầu tư hạ tầng KCN. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp FDI hiện nay khoảng 47.000 người.

BIỂU THỐNG KÊ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRONG CÁC KCN TỈNH THEO QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

(Tính đến hết năm 2020)

Stt

Tên quốc gia,

vùng lãnh thổ

Vốn đầu tư đăng ký

Số dự án đăng ký

Số dự án đang hoạt động

Vốn đăng ký (Triệu USD)

Tỷ lê % trên tổng vốn đầu tư FDI

1

Nhật Bản

3.015,8

66,25%

137

129

2

Hàn Quốc

497,8

10,94%

50

43

3

Trung Quốc

256,2

5,63%

24

17

4

Hồng  Kông

186,9

4,11%

15

14

5

Singapore

132,1

2,90%

7

4

6

Thụy Sĩ

111

2,44%

1

1

7

Thái Lan

106,7

2,34%

3

3

8

Ý

71,2

1,56%

5

5

9

Đài Loan

58,5

1,28%

4

1

10

Samoa

30,0

0,66%

1

0

11

Sri Lanka

18,6

0,41%

1

1

12

Indonesia

17,2

0,38%

1

1

13

Hoa Kỳ

15,4

0,34%

1

1

14

Anh

12,0

0,26%

1

1

15

Hà Lan

9,4

0,21%

5

5

16

Đức

6,9

0,15%

2

2

17

Canada

3,9

0,09%

1

1

18

Rập Thống Nhất

2,2

0,05%

1

0

Tổng cộng

4.552

100%

260

229

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Quản lý Doanh nghiệp