Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết năm 2021

Tính đến hết năm 2021, tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 209 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 271 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.003,7 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 270 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.880,3 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng KCN có vốn đầu tư đăng ký là 123,4 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 539 ha.

Hiện nay, đã có 19 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Nhật Bản dẫn đầu với 143 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.281,7 triệu đô la Mỹ, chiếm 52,77% về số dự án và 65,59% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với 49 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 36,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 18,08% về số dự án và 10,72% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc đứng thứ ba với 28 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 360,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 10,33% về số dự án và 7,21 % tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Hồng Kông với 15 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 194,5 triệu đô la Mỹ, Singapore với 07 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 132,1 triệu đô la Mỹ,...

Các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các dự án FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay bao gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; ....

Đến hết năm 2021, tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã có 237 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, gồm: 236 dự án đầu tư thứ cấp và 01 dự án đầu tư hạ tầng KCN. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp FDI hiện nay khoảng 57.000 người.

BIỂU THỐNG KÊ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRONG CÁC KCN TỈNH THEO QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

(Tính đến hết năm 2021)

Stt

Tên quốc gia,

vùng lãnh thổ

Vốn đầu tư đăng ký

Số dự án đăng ký

Số dự án đang hoạt động

Vốn đăng ký (Triệu USD)

Tỷ lê % trên tổng vốn đầu tư FDI

1

Nhật Bản

3.281,7

65,59%

143

130

2

Hàn Quốc

536,6

10,72%

49

42

3

Trung Quốc

360,8

7,21%

28

23

4

Hồng  Kông

194,5

3,89%

15

14

5

Singapore

132,1

2,64%

7

4

6

Thụy Sĩ

111,0

2,22%

1

1

7

Thái Lan

106,7

2,13%

3

3

8

Ý

71,2

1,42%

5

5

9

Đài Loan

58,5

1,17%

4

1

10

Indonesia

31,7

0,63%

2

1

11

Samoa

30,0

0,60%

1

0

12

Tây Ban Nha

20,4

0,41%

1

0

13

Sri Lanka

18,6

0,37%

1

1

14

Hoa Kỳ

15,4

0,31%

1

1

15

Anh

12,0

0,24%

1

1

16

Hà Lan

9,4

0,19%

5

5

17

Đức

7,0

0,14%

2

2

18

Canada

3,9

0,08%

1

1

19

Ả Rập Thống Nhất

2,2

0,04%

1

1

Tổng cộng

5.003,7

100%

271

237

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Quản lý Doanh nghiệp