Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạ, cứu hộ trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Về dự hội nghị, gồm có: Đại diện phía Công an tỉnh có đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Lâm - Phó giám đốc Công an tỉnh, cùng đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và đại diện Trưởng Công an các huyện: Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ và. Về phía Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có đồng chí Vũ Quang Thắng - Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã thống nhất và ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy chế được ký kết gồm 17 Điều và 01 Phụ lục kèm theo. Trong đó, đã quy định cụ thể các nội dung phối hợp, nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về: Trao đổi thông tin; lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch; lập, thẩm định dự án thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong khu công nghiệp; Công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và nghiệm thu về PCCC; Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC; Công tác tổ chức, quản lý lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và công tác huẩn bị các điều kiện phục vụ PCCC & CNCH, công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các KCN.

Quy chế đã quy định cụ thể và phân công trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện về các chế độ thông tin báo cáo, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC và CNCH tại các Khu công nghiệp; đồng thời giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh và Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng – Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại Hội nghị đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã quán triệt việc ký kết, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý giữa Công an tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về công tác PCCC và CNCH trong các Khu công nghiệp; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH cũng như trong quá trình triển khai thực hiện TTHC về quy hoạch, xây dựng, thẩm duyệt PCCC và nghiệm thu xây dựng hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

Nguyễn Đình Cường – Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.