Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên và Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên.

Triển khai thực hiện các giải pháp trong nội dung Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 8/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025; Ngày 16/7/2022 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên và Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Bùi Khiêm, Phó vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban tổ chức Trung Ương và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trường Tam - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thay mặt Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên báo cáo quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên. Theo đó, Đảng bộ Ban Quản lý các khu Công nghiệp Hưng Yên được thành lập trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Ban Quản lý các khu Công nghiệp Hưng Yên được thành lập từ tháng 3/2005. Tại thời điểm thành lập, chỉ tiêu biên chế Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có 15 người, trong đó có 03 đảng viên. Nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà nước đối với KCN Phố Nối A (390 ha) và KCN Dệt May Phố Nối (95 ha với 30 dự án đầu tư trong KCN). Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 15 KCN được quy hoạch phát triển (tổng diện tích là 3.887,23 ha), trong đó có 07 KCN đã đi vào hoạt động và tiếp nhận 494 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6,5 tỷ USD. Trong đó 434 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất, lao động đang sử dụng khoảng 76.000 người, tạo nguồn thu ngân sách nội địa năm 2021 trên 2.500 tỷ đồng. Việc phát triển các KCN gắn liền với việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Đến tháng 06/2022, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên có tổng số 32 đảng viên chính thức, trong đó cấp ủy có 05 đồng chí. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chi ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét về việc đề nghị thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí, trong đó trước mắt kiện toàn 07 đồng chí. Đồng thời chỉ định đồng chí Phạm Trường Tam, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Quang Thắng, Phó Trưởng Ban giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên số 177- QĐ/ĐUK  ngày 10/6/2022; và công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên số 181 - QĐ/ĐUK ngày 30/6/2022. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên và Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên.

Trong không khí chung vui tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhiệt liệt chúc mừng và tặng hoa cho Đảng bộ và Chi bộ. Đồng thời quán triệt tới Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên, Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên nắm vững ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị  kinh tế tư nhân. Các tổ chức đảng phải là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy được trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí trong hành động, nghiêm túc chấp hành cương lĩnh, chỉ thị, Điều lệ Đảng; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, người lao động. Từng đảng viên phải gương mẫu, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ. Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hưng Yên và Chi bộ Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, các kế hoạch, chương trình hành động; quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; phối hợp, đồng hành cùng lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, định hướng và giải pháp tại Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 8/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đã đến thăm và động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên.

Nguyễn Duy Loát.